- Chcemy, aby powstawało jak najwięcej nowych i trwałych miejsc pracy. Wspieramy szkolnictwo zawodowe i wyższe, aby ukierunkować młodzież na kształcenie techniczne, bo taka jest specyfika naszego regionu - mówiła dziś w radiu Wnet wicemarszałek Maria Kurowska.

Lotnisko w Turbii będzie w dalszym ciągu spełniać swoją istotną dla regionu funkcje. Polder zalewowy, który był planowany na jego terenie ostatecznie został zaprojektowany tak, aby nie przeszkadzał w startach i lądowaniach samolotów. Przeciwko lokalizacji polderu w obrębie lotniska protestował marszałek Władysław Ortyl.

Ten zaszczytny tytuł trafił do wójta gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, którego pracę w 2014 roku doceniła kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej Zaszczytnego tytułu pogratulował,  w czasie uroczystej sesji rady gminy, członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar. Zaznaczył on, że jest to uhonorowanie wieloletniej pracy i działalności wójta na rzecz gminy oraz jej społeczności oraz pozytywnych przemian, jakie w gminie zachodzą. 

Przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń z terenu Podkarpacia wzięli udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbył się 18 czerwca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kongres był okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych młodych ludzi.