181120 zarzadJuż dzień po wyborze, nowy zarząd województwa spotkał się na pierwszym posiedzeniu.

W obecnej kadencji pracą zarządu będzie kierował marszałek Władysław Ortyl. Wicemarszałkami zostali wybrani przez sejmik Ewa Draus i Piotr Pilch, a członkami zarządu są Maria Kurowska i Stanisław Kruczek. Podział kompetencji między poszczególne osoby będzie wkrótce ustalony. Dziś na początku obrad marszałek wręczył członkom zarządu odznakę z herbem województwa a także bukiety kwiatów. W dzisiejszym, pierwszym posiedzeniu wziął udział także nowy Przewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Borcz. Pierwsze uchwały podjęte przez nowy zarząd dotyczyły funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP
Fot. Sebastian Kieszkowski
BP UMWP