180526 polska wolnaW Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce dziesiątki osób wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez Akcję Katolicką dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wśród uczestników wydarzenia był również marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także licznie parlamentarzyści, duchowni - na czele z biskupem seniorem diecezji rzeszowskiej Kazimierzem Górnym oraz biskupem pomocniczym Edwardem Białogłowskim, a także Janem Niemcem - biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej. Nie zabrakło również wojewody Ewy Leniart, przedstawicieli służb mundurowych oraz licznie przybyłych członków Akcji Katolickiej na czele z prezesem AK diecezji rzeszowskiej Jeremim Kalkowskim. Obecni byli także przedstawiciele okręgu podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

„Polska jest wolna! To jest moja Matka, ta Ziemia” – to myśl przewodnia spotkania, a zarazem słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas jednej z pielgrzymek do kraju.

Te słowa to słowa klucze, które wyrażają radość i dumę, słowa które wywołują refleksje dotyczące kart historii naszego narodu w walce o niepodległość – mówił ks. Jakub Nagi, pomysłodawca i organizator wydarzenia.

Ks. biskup senior Kazimierz Górny życzył wszystkim zebranym, aby we współczesnym świecie umieli przyznawać się do swojej ojczyzny i kochać wszystkich ludzi. Dodał również, że należy patrzeć na przykład przywódców z 1918 roku, którzy potrafili razem działać na rzecz Polski.

Tak by dzisiaj trzeba było i parlamentarzystom i całemu społeczeństwu, narodowi, żebyśmy czerpali wzór z tamtych czasów. Od tych przywódców, od całego narodu, który podzielony na trzy części, zjednoczył się – apelował biskup Górny.

Marszałek Władysław Ortyl mówiąc o budowniczych II Rzeczypospolitej podkreślał, że umieli oni odłożyć niemądre ambicje na bok i skupić się na budowaniu silnej Polski, dlatego powinniśmy dzisiaj czerpać z nich wzór.

Odzyskana w 1918 roku wolność to był wielki dar i dziś musimy składać szacunek przywódcom i osobom z tamtych lat. Trzeba doceniać to, jak walczyli, ale także jak się jednoczyli, szukali wspólnych celów, wartości. Jak poświęcali swoje zdrowie, życie czas. Trzeba do tego wracać i z tego czerpać – mówił marszałek Ortyl.

Obecny na spotkaniu poseł Wojciech Buczak odczytał list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i zabrał głos w imieniu parlamentarzystów.

My tu zgromadzeni mamy honor, szczęście być pokoleniem, które doświadczało przewodnictwa do wolności przez Jana Pawła II. To właśnie on, w 1979 roku rozpoczął też tą współczesną drogę do wolności, którą prowadziła również „Solidarność” i wielu szlachetnych Polaków – mówił poseł Wojciech Buczak.

- Nie zapominajmy o historii – to jest nasza tożsamość – apelował z kolei do uczestników wydarzenia prezes AK diecezji rzeszowskiej Jeremi Kalkowski.

W programie konferencji, która została objęta patronatem Prezydent RP AndrzejaDudy, znalazły się wystąpienia i prelekcje m.in. wojewody Ewy Leniart o 80-leciu COP-u, a także ks. prof. Pawła Bortkiewicza o roli Kościoła Katolickiego w tworzeniu duchowości Niepodległej.

Konferencji towarzyszyły wystawy poświęcone 80-leciu Centralnego Okręgu Przemysłowego, a także kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu – misjonarzowi z Afryki.

Fot/tekst Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP