01 kopiaPięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń, na które składają się bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala – wszystko to w ramach odbywającego się w Krakowie IV Europejskiego Kongresu Samorządów. Samorząd Województwa Podkarpackiego na kongresie reprezentują: marszałek Władysław Ortyl oraz członek zarządu Stanisław Kruczek.

Udział w kongresie biorą przedstawiciele samorządów, administracji państwowej, świata nauki oraz biznesu. Program kongresu obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z problematyką finansową, gospodarczą, innowacjami, samorządem gospodarczym, sektorem nowoczesnych usług, ochroną środowiska, rozwojem start-up-ów i sektora turystycznego.

Samorządność terytorialna jest jednym z warunków istnienia współczesnej demokracji. Dzięki sprawnie zorganizowanym i zarządzanym społecznościom regionalnym i lokalnym, możemy lepiej urzeczywistniać rozwój naszego kraju, który zachodzi w oparciu o realne potrzeby mieszkańców – taki pogląd wyraził marszałek Władysław Ortyl na panelu tematycznym pt. „Decentralizacja czy centralizacja - jaka będzie przyszłość samorządu?”.

Według marszałka, samorządy terytorialne sprawdzają się w realizacji swoich zadań, jednocześnie dobrze radząc sobie z wydatkowaniem unijnych funduszy. Wyraził także pogląd o konieczności wsparcia przez rząd niektórych sfer władzy publicznej.

- To rząd wyznacza kierunek i wspólną politykę, która  zastosowana na szczeblu samorządowym pozwala usprawnić administrację państwową, gwarantuje równe traktowanie obywateli - mówił Władysław Ortyl. 

W rozmowie z redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej Bogusławem Chrabotą, przeprowadzonej w ramach realizowanego przez gazetę cyklu - „Historie sukcesu”, marszałek nawiązał do bieżących tematów życia publicznego – zmian w zakresie wynagrodzeń w samorządzie. Dyskuja dotyczyła także ostatnio wprowadzonej dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Władysław Ortyl pozytywnie odniosł się do zmian, które jego zdaniem pozwolą na umożliwią wymiane kadry zarządzającej lokalnymi samorządami, zapewniając pozytywny "efekt świeżości".

Na forum nie zabraknie paneli tematycznych szczególnie istotnych z punktu widzenia samorządów, wśród nich między innymi znajdują się chociażby takie jak: „Smog kontra zdrowie mieszkańców”, „Czy samorządy są gotowe na RODO?”, „Zwiększenie efektywności energetycznej w miastach i regionach”, „Rodzina to jest siła. Jak ją skutecznie wspierać?”, „Ochrona zdrowia w samorządach – w poszukiwaniu efektywności”, czy „Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań”.

Europejski Kongres Samorządów zakończy się 27 kwietnia. Organizatorem kongresu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Przyg. D. Kozik

Fot. K Błaszczyk-Mastaj

Kancelaria Zarządu UMWP