180119 policjaZnaczący spadek przestępczości kryminalnej. Skuteczna walka z przestępczością ekonomiczną i narkotykową. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przywracanie kolejnych posterunków Policji i dobra współpraca z samorządami. Angażowanie się mieszkańców województwa w sprawy bezpieczeństwa przez wykorzystywanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To tylko niektóre wnioski z podsumowania pracy podkarpackiej Policji w 2017 roku.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa podczas odprawy służbowej z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka omówił osiągnięcia podkarpackich policjantów. Przedstawił też poziom realizacji zadań i przedsięwzięć w garnizonie. Zaprezentował plany i wyzwania na najbliższy rok, które mają zagwarantować skuteczność Policji, a mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo.

W odprawie oprócz kierownictwa podkarpackiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników wydziałów KWP, komendantów komisariatów udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich -  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus.

Lucjan Kuźniar podziękował za wzorowa służbę jaką pełnią policjanci na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W imieniu mieszkańców Podkarpacia chcę serdecznie podziękować za ofiarą, niezwykle odpowiedzialną i trudną, a niejednokrotnie pełną niebezpieczeństw służbę, którą wykonują policjanci, Panie i Panowie oraz Państwa podwładni – mówił Kuźniar.

 

Źródło: www.podkarpacka.policja.gov.pl