170728 policeW tym roku Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się Nisku. Stały się one także okazją do wręczenia niżańskiej komendzie sztandaru, którego fundatorem był Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Święto było również sposobnością do zaprezentowania policyjnego sprzętu i wręczenia awansów na wyższe stanowiska. Udział w uroczystościach wziął marszałek Władysław Ortyl.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, odprawioną w intencji policjantów i pracowników komend, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Następnie przemaszerowano na miejsce uroczystego apelu na Placu Wolności. Tam złożono meldunek Komendantowi Głównemu Policji.

Udział w Święcie Policji w Nisku wzięli między innymi: przedstawiciele podkarpackiej policji, przedstawiciele samorządów, prezydenci Rzeszowa, Przemyśla i Stalowej Woli, parlamentarzyści, przedstawiciele wojska i straży pożarnej, reprezentanci policji z Ukrainy, Słowacji i Austrii.

Marszałek Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że praca policjanta jest ważna i potrzebna oraz wiąże się z dużą odpowiedzialnością:

- Polska policja przez lata przechodziła różne zmiany i przeobrażania. Współcześnie jest w pełni profesjonalną formacją mundurową, służącą narodowi, chroniącą konstytucję i strzegącą społeczeństwa. Służba policyjna to ciężka praca, niezwykle ważna i odpowiedzialna – mówił Władysław Ortyl, jednocześnie zwracając się wprost do policjantów:

- Mieszkańcy Podkarpacia codziennie pokładają w Waszej pracy nadzieję na spokojne życie bez przestępstw, przemocy i aktów agresji. To duże zobowiązanie, które przekłada się na sposób wykonywanych obowiązków, które zawsze muszą być wypełniane z zachowaniem najwyższych standardów – powiedział marszałek.

Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu każdego człowieka:

- Spotykamy się dzisiaj z okazji święta policji, w 98. rocznicę powstania policji państwowej. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu każdego człowieka. Chciałbym podkreślić, że bezpieczeństwo mieszkańców tego pięknego zakątka Polski, jakim jest województwo podkarpackie jest wartością najważniejszą w działaniach podkarpackiej policji. Ważnym elementem naszej działalności jest wsłuchiwanie się w oczekiwania społeczne. Dążymy do poprawy skuteczności i społecznej akceptacji naszych działań – mówił komendant wojewódzki.

Podczas uroczystości mundurowym z całego województwa wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Uhonorowano także tych, którzy w szczególny sposób zasłużyły się dla policji, wśród nich znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego, prezydent Stalowej Woli, burmistrzowie Niska, Ulanowa, Rudnika nad Sanem.

fot. Bartosz Wilk - Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie

 

fot. Starostwo Powiatowe w Mielcu

Tekst:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP