161111 niepodleglaDziś przed pomnikiem Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie zebrali się mieszkańcy miasta by wspólnie wziąć udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. To już 98. rocznica wielkiego wydarzenia, kiedy po 123 latach niebytu państwa polskiego, nasz kraj odzyskał niepodległość. W uroczystościach udział wzięli między innymi Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w rzeszowskiej Farze, następnie uczestnicy przeszli przed pomnik Leopolda Lisa Kuli, gdzie po uroczystym wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt miał miejsce uroczysty apel. W uroczystościach udział wzięli także: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych - Wojska, Policji, Inspekcji Ruchu Drogowego, Straży Pożarnej, Służby Celnej, a także organizacji paramilitarnych i związków kombatanckich.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości marszałek i wojewoda skierowali kilka słów do zgromadzonych przed pomnikiem mieszkańców Podkarpacia. W swoim przemówieniu marszałek odniósł się do historii Polski, obecnych w niej wartościach, które kształtowały ideę niepodległości, a także do walki i wysiłku naszych przodków, jaki musieli włożyć w odrodzenie wolnej Rzeczpospolitej:

Wolność i niepodległość są wartościami szczególnymi dla Narodu Polskiego, który w swojej bogatej historii wielokrotnie podejmował wysiłki na rzecz ich urzeczywistnienia. Tak długi okres nieobecności państwa polskiego na mapach Europy, przełożył się na niebywały szacunek Polaków do tych wartości. Dziś, w 98. rocznicę odzyskania niepodległości, dziękujemy wszystkim Polakom, którzy w przeszłości podejmowali trud walki o niepodległość. Oddajemy im należny hołd i cześć za zaangażowanie w sprawy narodowe. Mamy świadomość, że ich wysiłek był kluczowy dla odrodzenia się Polski niepodległej, której idea kiełkowała w umysłach wielu pokoleń oderwanych od swoich narodowych korzeni i żyjących nadzieją na lepsze jutro.

Marszałek zwrócił też uwagę na rosnącą pozycję naszego kraju w świecie. Zauważył, że współczesny patriotyzm należy wyrażać nie tylko poprzez pracę dla Ojczyzny, ale też poprzez sposób wypowiadania się o niej:

Dziś patriotyzm nie musi się już przejawiać w postaci walki o utracone wartości i przywileje wynikające z istoty przynależności do narodu i państwa polskiego. Teraz musimy się skupić na codziennej pracy dla naszej Ojczyzny, która wkroczyła w dynamiczny okres przemian cywilizacyjnych i gospodarczych. Współcześnie Polska nie pozostaje jedynie w pamięci, ani nawet na uboczu europejskiej polityki. Nasz kraj aktywnie włącza się w pracę nad projektami zmieniającymi oblicze polityki naszego kontynentu, które na wiele następnych dekad będą rzutować na polityczny, gospodarczy i społeczny charakter Europy. Dlatego my – obywatele III Rzeczypospolitej powinniśmy dziś aktywnie włączać się w te przemiany. Liczy się zarówno sprawiedliwa praca, jaką wykonujemy dla dobra Ojczyzny, ale też sposób, w jaki wyrażamy się o niej. Każdy z nas jest swego rodzaju ambasadorem państwa polskiego. Nasze zachowanie, słowa, niezmiennie budują wizerunek Polski w świecie, ale i wśród samych Polaków, w tym także młodych pokoleń, które nie mają jeszcze ukształtowanego światopoglądu. Ciąży więc na nas pewna odpowiedzialność za to, jak nasz kraj jest postrzegany przez innych.

Marszałek mówił również o konieczności narodowego pojednania, które powinno się odbyć dla dobra państwa polskiego oraz, że 11 listopada powinien jednoczyć Polaków:

My – Polacy potrzebujemy dziś narodowej zgody, dzięki której jeszcze sprawniej i efektywniej będziemy mogli reformować państwo polskie. Zgodę narodową należy budować na wartościach bliskich sercom wszystkim Polaków: wolności, równości, demokracji. Niech ten dzień – 11 listopada, kiedy uroczyście obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, będzie czasem kiedy się jednamy, a nie dzielimy, kiedy mówimy jednym głosem, a nie wdajemy się w szkodliwe spory – mówił marszałek.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy Narodowego Święta Niepodległości złożyli kwiaty przed pomnikiem Leopolda Lisa Kuli.

Tekst/foto:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP