160926 sejmik

Radni województwa podkarpackiego zdecydowali o połączeniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Stało się to podczas sesji sejmiku 26 września. Wszelkie informacje, że coś będzie likwidowane czy zamykane są nieuprawnione. Żadnej rewolucji nie ma. Musimy za to zauważyć, że zmienia się wokół nas rzeczywistość i nadążać za tymi zmianami – powiedział podczas sesji marszałek Władysław Ortyl.

Zanim jednak decyzja o połączeniu dwóch wojewódzkich szpitali zapadła, przez wiele godzin radni i zaproszeni goście debatowali na tematy sytuacji podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.  Zachęcamy Państwa do zapoznania się  z wypowiedziami, które padały podczas prawie siedmiu godzin debaty o służbie zdrowia na Podkarpaciu.  

 

 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP