Odwołanie Władysław Stępnia ze stanowiska wiceprzewodniczącego sejmiku województwa oraz kwestia infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i kolejowej w perspektywie finansowej 2014-2020 zdominowały obrady sejmiku województwa podkarpackiego. W czasie przypadającej na 31 sierpnia  sesji radni przyjęli także stanowisko upamiętniające 35. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych oraz upamiętniania 70. rocznicy powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Podczas obrad debatowano także o suszy na Podkarpaciu oraz stanie realizacji RPO 2014-2020.

Zanim rozpoczęły się obrady przed radnymi województwa zaprezentowali się członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lesiaki”, który od 8 lat działa przy GOK w Raniżowie.

Tematem, który wywołał długą dyskusję podczas sesji był – zgłoszony przez radnych klubu PIS - wniosek o odwołanie jednego z wiceprzewodniczących  sejmiku –Władysława Stępnia. Radni z klubów Platformy Obywatelskiej i PSL oponowali przeciw odwołaniu oraz zwracali uwagę na brak konkretnych uwag w uzasadnieniu do uchwały o odwołaniu. W imieniu klubu PIS na te zastrzeżenia odpowiedział przewodniczący klubu – Jerzy Cypryś.

Takie jest uprawnienie radnych, że jednym radnym powierza się stanowisko wiceprzewodniczących, a innych się odwołuje. Jakoś dziwnie brzmią dzisiaj słowa  moich poprzedników w kontekście wydarzeń z czerwca 2014 roku. Przypominam, że my nie pozbawiamy pana radnego mandatu, my stwierdzamy, że funkcję wiceprzewodniczącego powinien sprawować ktoś inny – powiedział w swym wystąpieniu radny Cypryś. 

17 radnych zagłosowało ostatecznie za odwołaniem, 13 było przeciw, a dwóch oddało nieważne głosy.

Jednogłośnie przyjęli za to radni stanowisko sejmiku województwa upamiętniające 35. Rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Radni podkreślili jak wydarzenia te zapisały się na trwałe w  polskiej historii, ostatecznie zmieniając jej bieg oraz mając wpływ na przemiany w całej środkowo- wschodniej Europie. Tekst stanowiska zaprezentował wicemarszałek Wojciech Buczak.

Dzisiaj, w dniu 35. rocznicy podpisania porozumień w Gdańsku, Radni Województwa Podkarpackiego składają szczególny hołd i szacunek wszystkim, którzy zmienili ten bieg historii, wszystkim, którzy w wyniku walki o podstawowe prawa człowieka i pracownika musieli oddać życie, wszystkim którzy kładli na szali swoje spokojne życie, rodziny, zawodową karierę, dla których związek i hasło Solidarność było określeniem uniwersalnym, ponadczasowym. My, jako radni województwa podkarpackiego, z których wielu oparło swoją drogę życiową, zawodową, polityczną czy społeczną właśnie na ideałach „Sierpnia” w sposób szczególny wyrażamy swoje uznanie dla odwagi i determinacji twórców Solidarności. Niech ideały sierpniowe przyświecają wszystkim, którzy decydują się na aktywność społeczną i polityczną – odczytał wicemarszałek Buczak.

Także jednogłośnie radni zdecydowali się poprzeć kolejne stanowisko sejmiku upamiętniające 70. rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wyrazili także aprobatę dla inicjatywy nadania autostradzie A4 nazwy „Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, o co zabiega krakowska fundacja.

Ważnym punktem sejmiku była debata poświęcona infrastrukturze komunikacyjnej regionu w perspektywie finansowej 2014-2020. W RPO WP na drogi wojewódzkie - wraz z 15 procentowym wkładem własnym - ma zostać przeznaczone ponad 877 mln złotych i kolejne prawie 155 mln na drogi lokalne.   

Dziś mówimy tylko o drogach wojewódzkich czyli o tym , co może być finansowane z RPO. Ale tez pamiętajmy, ze układ tych dróg wojewódzkich musi się podłączać do systemu autostrad, do systemu drogi ekspresowej, muszą być inwestycje w obwodnice. Mamy program budowy obwodnic, bo to one poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, stwarzają i udostępniają obszary do inwestowania dla gmin, które tymi obszarami dysponują. Mamy więc razem i bezpieczeństwo i poprawę komunikowania się w województwie i rozwój gospodarczy w efekcie. Wiele tutaj łączy się pożytecznych rzeczy  - podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Wśród obwodnic są - ta już realizowana - w Brzozowie oraz przygotowywane m.in. w Kolbuszowej, Sokołowie Małopolskim, Dynowie, Przeworsku czy Oleszycach.  

Podczas sesji radni zapoznali się także z informacją wojewody podkarpackiego w sprawie suszy, którą przedstawił zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego Marian Drzał. Z informacji tej wnika, że oszacowane do dziś starty rolników, powstałe na skutek tegorocznej suszy, ocenia się na Podkarpaciu na nieco ponad 7 mln złotych.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Fot. Daniel Kozik
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP