Przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń z terenu Podkarpacia wzięli udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbył się 18 czerwca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kongres był okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych młodych ludzi.

Głównymi celami przyświecającymi organizatorom kongresu było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między stowarzyszeniami oraz przekazanie wiedzy z zakresu pozyskiwania Funduszy Europejskich na działalność statutową. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania prowadzonej przez stowarzyszenia działalności, której celem jest między innymi ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego małych Ojczyzn, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, czy wspieranie samorządów w promocji regionu.

Bartłomiej Ćwikła
Daniel Kozik
Kancelaria Zarządu