"Odszedł  niekwestionowany autorytet moralny naszych czasów, człowiek, który na zawsze zapisał się na kartach historii Polski i naszego regionu” - mówi z żalem o śp. Księdzu infułacie Sondeju marszałek Władysław Ortyl. W sobotę 28 lutego 2015 roku w Rzeszowie zmarł śp. ksiądz Infułat Józef Sondej, wieloletni proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, kapelan NSZZ z Solidarność i duszpasterz młodzieży akademickiej, wyróżniony w 2010 roku tytułem honorowym Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. „

Ksiądz  Infułat Józef Sondej  urodził się 1 marca 1914 w Mazurach. W 1934 roku zdał maturę w Gimnazjum Klasycznym w Rzeszowie. W latach 1934-1939 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r. z rąk księdza  bpa Franciszka Bardy. Ksiądz Józef Sondej jako wikariusz pełnił posługę w parafiach we Frysztaku, Strzyżowie, Rzeszowie i Jarosławiu. Od 1955, przez prawie 40 lat, był proboszczem parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, gdzie jako emeryt do końca sprawował swą posługę kapłańską. Ks. Infułat Józef Sondej był również wieloletnim dziekanem Dekanatu Rzeszów II. Wbrew oporowi ówczesnych władz doprowadził do powstania w Rzeszowie sześciu nowych parafii.

Przez całe swoje życie oddany był sprawom Ojczyzny i regionu. W czasie II wojny światowej i tuż po niej wspierał młodzież z organizacji antykomunistycznej Demokratyczna Armia Krajowa. W latach 80-tych pomagał i wspierał działalność NSZZ Solidarność oraz ruch chłopski, między innymi podczas strajków chłopskich w Rzeszowie w 1981 roku. Przez lata był oddany sprawom młodzieży, stworzył w Rzeszowie duszpasterstwo akademickie.

Przez całe życie angażował się w działania upamiętniające żołnierzy poległych w walce o wolną Polskę, między innymi żołnierzy Armii Krajowej, działaczy IV Zarządu Głównego Wolność i Niepodległość, wśród których byli też jego szkolni koledzy oraz młodzież z Demokratycznej Armii Krajowej. Wielokrotnie w czasie swych publicznych wystąpień mówił o potrzebie troski o sprawy Ojczyzny, pamięci o jej bohaterach.

Wszyscy jesteśmy świadkami historii - powiedział śp. Infułat Józef Sondej podczas uroczystości wręczenia mu Nagrody Honorowej „Świadek historii” przez Instytut Pamięci Narodowej w 2013 roku.

Wcześniej, bo w maju 2010 roku, Sejmik Województwa Podkarpackiego przyznał - w uznaniu licznych zasług dla kształtowania moralnego oblicza naszego regionu - księdzu Infułatowi Józefowi Sondejowi tytuł Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego. Ksiądz Infułat do końca był aktywny w swej posłudze kapłańskiej. W listopadzie 2013 poświęcił nowy szynobus kupiony przez samorząd Podkarpacia, a w styczniu 2015 brał udział w opłatku Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, organizowanym dla samorządowców przez marszałka i wojewodę.  W listopadzie 2013, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Łukasza Cieplińskiego i jego żołnierzy z IV Zarządu Głównego WIN,  ksiądz Sondej został przez przewodniczącego sejmiku Wojciecha Buczaka uhonorowany pamiątkową statuetką, w podziękowaniu za jego zaangażowanie w ideę budowy pomnika „żołnierzy wyklętych”.   

W lutym 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W osobie księdza infułata Józefa Sondeja żegnamy świadka, uczestnika i sumienie historii naszej Ojczyzny i regionu, na przestrzeni ostatnich stu lat, odważnego patriotę, niezmiennie oddanego sprawom Polski i Podkarpacia – napisał w pożegnaniu marszałek Władysław Ortyl.

Msza św. pogrzebowa księdza Infułata Józefa Sondeja odbędzie się w środę, 4 marca 2015,  o godz. 12.00, w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie, a uroczystości pogrzebowe na cmentarz na Wilkowyi.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Fot. archiwum UMWP
Biuro prasowe UMWP