Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna przy stole na tle flag

 


 

„Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina” - to nazwa projektu realizowanego przez urząd marszałkowski, w ramach którego zostało zorganizowane dwudniowe szkolenie online dla partnerów z sektora serbskiej administracji.

 

Szkolenie jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi mierzy się serbska Autonomiczna Prowincja Wojwodina, a jest nią reforma administracji publicznej. Stąd uczestnikami szkolenia są przedstawiciele administracji z tejże prowincji, zaangażowani we wdrażanie reform w sektorze publicznym. Dzięki udziałowi w projekcie będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, na przykładzie różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego: województwa, powiatu, gminy.

 

Spotkanie rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, który powiedział, że cieszy go ta inicjatywa, która pozwoli przybliżyć partnerom z serbskiej administracji historię przemian administracyjnych w Polsce, a przede wszystkim obecne funkcjonowanie struktur samorządowych.

 

Wierzę, że to szkolenie pokaże nasze najlepsze rozwiązania, dobre praktyki, które wypracowaliśmy jako samorząd województwa. Takie szkolenie, spotkania powodują również, że wzajemnie możemy się wymieniać doświadczeniami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych struktur i tego, jak finansujemy różnego rodzaju zadania i projekty – mówił marszałek.

 

Marszałek podkreślał, że choć nasz region jest w grupie najsłabszych województw w Polsce, to jednak ma wielki potencjał, aspiracje oraz solidne podstawy do tego, aby to zmienić:

 

Nasza dynamika rozwoju, ukierunkowanie na wprowadzanie nowych technologii, startupów, innowacji, jest naprawdę dynamiczne i pokazuje nasz szybki wzrost w obszarze gospodarczym i społecznym – dodał marszałek Ortyl.

 

Marszałek mówił także o założeniach reformy administracji w Polsce, o tym m.in., że stworzyła ona województwa a wraz z nimi regionalne parlamenty i zarządy województw, które kierują poszczególnymi regionami. Wskazywał na ważny element w rozwoju województw, jakim są środki unijne, a także mówił o podziale kompetencji, pomiędzy marszałkiem, a wojewodą, który jest przedstawicielem rządu w regionie.

 

Pierwsza prelekcja w ramach szkolenia dotyczyła reformy administracji w Polsce, jej głównych założeń, struktury polskiej administracji publicznej, ustroju terytorialnego RP. O wszystkich tych aspektach mówił Rafał Polak – dyrektor Kancelarii Sejmiku w UMWP.

 

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – to była główna zasada, która przyświecała reformie administracji – zaznaczył na wstępie swojego wykładu Rafał Polak.

 

W swoim wystąpieniu dyr. Polak mówił też o „zasadzie pomocniczości” i decentralizacji, a także o sukcesach i problemach związanych z przeprowadzaniem reformy administracji w Polsce.

 

O szczegółach funkcjonowania samorządu województwa na przykładzie Województwa Podkarpackiego mówił Marcin Fijołek – zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego w UMWP. W swojej prelekcji mówił o zakresie działania samorządu województwa, jego organach oraz ich kompetencjach, a także o strukturze i funkcjonowaniu urzędu.

 

Urząd marszałkowski ma wspierać działania samorządu województwa w realizacji jego zadań. To jest duży organizm, z wieloma komórkami, departamentami merytorycznymi, którego sprawne funkcjonowanie jest niezwykle ważne, gdyż wywiera wpływ na  codzienne życie mieszkańców całego regionu oraz jego rozwój.

 

Finansowe i instytucjonalne instrumenty wsparcia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz kompetencje i zadania realizowane przez administrację rządową w województwie – to dwa ostatnie tematy pierwszego dnia szkolenia. Drugiego dnia podczas spotkania online zaplanowane zostały tematy z obszaru funkcjonowania budżetu jednostek samorządu województwa, pozyskiwania dotacji na realizację różnego rodzaju zadań, a także tematy z zakresu kompetencji powiatów i gmin.

 

Projekt pn. Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”.

 

W ramach tego zadania w październiku zorganizowany zostanie trzydniowy objazd studyjny dla samorządowców z serbskiego regionu, który ma przybliżyć funkcjonowanie i działania realizowane przez województwo podkarpackie. Uczestnicy projektu będą mieli także okazję do bezpośrednich spotkań z beneficjentami projektów, które zostały zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu.

 

 Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”

Logotyp Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu. Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP