Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupowe zdjęcie przed zamkiem.

 


Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Anna Magda
Biuro Prasowe UMWP 
Autor wideo: Sebastian Kieszkowski

 

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zabytkowych wnętrzach Muzeum-Zamku w Łańcucie, a wcześniej msza święta w kościele Farnym w Rzeszowie pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Smoleńskim oraz koncert – to główne elementy jubileuszowych uroczystości z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

Uroczystości z okazji 25-lecia samorządu województwa, rozpoczęła msza święta w Kościele Farnym, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Po niej marszałek województwa Władysław Ortyl wraz z członkami zarządu i przewodniczącym sejmiku Jerzym Borczem wraz z radnymi województwa, złożyli kwiaty przed Pomnikiem Smoleńskim, który usytuowany jest tuż przy gmachu urzędu marszałkowskiego.

 

 

 

Najważniejszym elementem jubileuszowych obchodów była uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Wzięli w niej udział podkarpaccy parlamentarzyści, europosłowie, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo, samorządowcy z całego Podkarpacia, a także przedstawiciele podkarpackich instytucji oraz stowarzyszeń. Obecna była konsul generalna Republiki Słowackiej, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, delegacje z regionów partnerskich ze Słowacji i Chorwacji. Obecny był też Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

 

Samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie – Piotr Pilch i Karol Ożóg oraz członkowie zarządu: Anna Huk i Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z radnymi województwa.

 

Sesja rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru województwa, następnie odegrany został hymn państwowy. Po nim zaś minutą ciszy uczczono zmarłych radnych województwa.

 

Z okazji jubileuszu list do uczestników uroczystości skierował Prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go poseł RP Kazimierz Gołojuch. Prezydent napisał w liście, że reforma administracji, która wprowadziła 16 województw, stworzyła ustrój, który zakorzenił się w porządku prawnym naszego kraju oraz w świadomości społecznej. Składając życzenia z okazji jubileuszu 25-lecia, prezydent zwrócił się zwłaszcza do radnych województwa, którzy pełnią szczególną rolę, a ich praca przyczynia się do wzrostu zaufania mieszkańców regionu. Dodał również:

 

Kształtują Państwo fundamenty kultury politycznej, której demokracja i odpowiedzialność za dobro wspólne są nie tylko normą prawną lecz przede wszystkim dobrym obyczajem – napisał do radnych województwa prezydent Andrzej Duda.

 

Prezydent dziękował również za pielęgnowanie pamięci o historii Józefa i Wiktorii Ulmów wraz  z dziećmi, a także za udział w przygotowaniu zeszłorocznej beatyfikacji w Markowej.

 

Podczas uroczystej sesji radni przyjęli przez aklamację stanowisko w związku z 25. rocznicą utworzenia Samorządu Województwa Podkarpackiego. Czytamy w nim m.in.:

 

Ostatnie ćwierćwiecze było niezwykle ważnym czasem dla Polaków, w tym mieszkańców Podkarpacia, którzy wspólnie podjęli wysiłek budowy swoich „Małych Ojczyzn”, umacniając ich siłę, potencjał oraz regionalne atuty. Na Podkarpaciu wykorzystaliśmy ten okres bardzo dobrze. Były to lata dynamicznego rozwoju w wielu obszarach życia. Rozwinęliśmy gospodarkę, wzmocniony został biznes, powstały setki inwestycji z zakresu infrastruktury, edukacji oraz kultury. Rozwinął się rynek pracy, a także poprawił znacząco szeroko rozumiany komfort życia. A wszystko to w duchu zrównoważonego rozwoju i w trosce o każdą część województwa.

 

Na koniec radni zaapelowali w stanowisku:

 

Niech rocznicowe obchody wyzwolą w nas kolejne pokłady energii do dalszej, aktywnej pracy oraz umocnią nas jako wspólnotę zjednoczoną wokół wspólnego celu – Podkarpacia – regionu ukształtowanego przez mieszkańców ceniących chrześcijańskie wartości, pracowitość oraz ideę samorządności.

 

Po przyjęciu stanowiska, głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że czuje radość i dumę z tak ważnego jubileuszu. Marszałek mówił o początkach samorządu województwa, „pierwszych krokach” i wyzwaniach samorządowej wspólnoty Podkarpacia.

 

To były obowiązki, to były zaszczyty, to były też wyzwania, ale także swoista przygoda. Wielu rzeczy nie wiedzieliśmy, wiele rzeczy odkrywaliśmy, musieliśmy się nauczyć – wspominał marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że początki samorządu były czasem ustaleń także na poziomie herbu, flagi i sztandaru, czasem budowania tożsamości oraz działań związanych z integracją nowego województwa. Mówiąc o dokonaniach, jakie w tym czasie miały miejsce na Podkarpaciu, marszałek mówił m.in. o powstaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, a także innych uczelni w regionie. Wspominał o rozwoju infrastruktury drogowej, ale także o dbałości samorządu o rozwój uczniów i studentów, którzy są wspierani w różnorodny sposób przez stypendia.

 

Z perspektywy tego minionego ćwierćwiecza można powiedzieć, że kolejne kadencje, kolejni radni, przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie zarządu odrobili ważną lekcję związaną z rozwojem Podkarpacia. Działali też konsekwentnie, mądrze, roztropnie i nasza Mała Ojczyzna się rozwinęła – dodał marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślił też, że te wszystkie przemiany nie byłyby możliwe bez pracowitości i kreatywności mieszkańców.

 

Ważnym elementem uroczystej sesji było wręczenie odznaczeń państwowych. Postanowieniem Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: Zygmunt Nowak – za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz Barbara Rogowska – dyrektor szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie – za zasługi na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Barbara Stawarz – dyrektor szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, a odznaczenie otrzymała za działalność na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.

 

Wcześniej odznaczeniami państwowymi w Warszawie uhonorowani zostali: marszałek Władysław Ortyl - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ewa Draus – była wicemarszałek wieloletnia radna i Janina Jastrząb – była, wieloletnia skarbnik województwa otrzymały Złote Krzyże Zasługi, a Stanisław Kruczek, były członek zarządu i wieloletni radny – Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenia otrzymali także inni samorządowcy różnych szczebli z Podkarpacia.

 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, która podkreśliła, że ten rok obfituje w piękne jubileusze – 25 lat Polski w NATO i 20 lat w Unii Europejskiej. A także ćwierć wieku samorządu województwa. Mówiąc o zmianach, jakie zaszły w ciągu minionych 25-ciu latach wojewoda powiedziała:

 

Przez 25 lat województwo podkarpackie przeszło ogromną metamorfozę. Staliśmy się otwarci na innowacje, a jednocześnie, co warte jest podkreślenia, zachowując i pielęgnując swoje dziedzictwo, wartości, tradycje i kulturę – powiedziała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

 

Na koniec Teresa Kubas-Hul przekazała na ręce marszałka i przewodniczącego sejmiku pamiątkowy grawerton.

 

Kolejnym punktem było wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, którą został uhonorowany Mieczysław Janowski. Laudację wygłosił marszałek Władysław Ortyl:

 

Honorujemy dziś człowieka zaangażowanego w sprawy regionalnej Małej Ojczyzny oraz Polski - samorządowca, przez wiele lat pełniącego zaszczytne funkcje publiczne - prezydenta Rzeszowa, radnego miasta Rzeszowa, Senatora RP oraz posła do Parlamentu Europejskiego – mówił marszałek Ortyl.

 

Kończąc laudację, tuż przed wręczeniem odznaki, marszałek Ortyl powiedział:

 

Za chwilę uhonorujemy członka naszej regionalnej wspólnoty, który od wielu dekad na arenie regionu, Polski i Europy dba o rozwój naszej regionalnej Małej Ojczyzny. Swym zaangażowaniem w życie publiczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne Podkarpacia, swą pracą z ludźmi i służbą dla ludzi, talentami, kreatywnością i dalekowzrocznością, rzetelnością i doświadczeniem przez lata udowodnił, że Podkarpacie jest głęboko w jego sercu. Kładąc tak wiele zasług dla naszego regionu, w oczywisty sposób stał się postacią zasłużoną dla województwa podkarpackiego. A nasza decyzja jako regionalnego parlamentu tylko ten fakt potwierdziła – podkreślił Władysław Ortyl.

 

Mieczysław Janowski, po odebraniu odznaki, dziękując za wyróżnienie, mówił o reformie administracji, która zmieniła oblicze kraju. Przypomniał osoby, które w sejmie i senacie pracowały nad zmianami, dzięki którym narodziła się Polska samorządowa. Apelował o pamięć o poprzednich pokoleniach i oddaną służbę na rzecz regionu i kraju:

 

Żebyśmy umieli służyć temu, co dobre, co prawdziwe, a to wszystko będzie piękne. Służmy naszej Małej Ojczyźnie – powiedział Mieczysław Janowski.

 

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał marszałek Marek Kuchciński, który dziękował wszystkim zarządom województwa. Podkreślił, że Podkarpacie cechuje dobra współpraca z rządem, która może być przykładem dla innych regionów. Podkreślał także wagę polityki zrównoważonego rozwoju regionu.

 

Życzę panu marszałkowi i panu przewodniczącemu i wysokiemu sejmikowi, aby nadal pracował, tak aby pogłębiał tę mądrość gospodarowania wspólną wolnością – powiedział poseł Marek Kuchciński.

 

Niezwykle ważnym elementem sesji było ogłoszenie przez przewodniczącego sejmiku, Jerzego Borcza, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby patronami województwa podkarpackiego, została Błogosławiona Rodzina Ulmów. Ta informacja została przyjęta gromkimi brawami. Na koniec uroczystej sesji marszałek Władysław Ortyl wzniósł toast za pomyślność regionu i jego mieszkańców:

 

Ze wzruszeniem i szacunkiem wznoszę ten toast, w tej pięknej chwili, kiedy celebrujemy 25 urodziny Samorządu Województwa Podkarpackiego! Tym symbolicznym gestem - wzniesienia kielicha - gestem, który głęboko zakorzeniony jest w polskiej tradycji, gratuluję naszej samorządowej wspólnocie jej licznych sukcesów i dokonań – powiedział marszałek Ortyl.

 

Uroczystą sesję zakończyło pamiątkowe zdjęcie wszystkich zaproszonych gości wykonane na tle łańcuckiego zamku. Po zamknięciu obrad przed gośćmi wsytąpiła Mariola Łabno-Flaumenhaft, z recitalem Ordonka – jeśli kochasz mnie.

 

Galeria zdjęć: