Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie przy stołach

 


Autor tekstu: Daniel Kozik

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Już po raz kolejny samorządowcy spotkali się w urzędzie marszałkowskim, by wspólnie rozmawiać na temat Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Udział w spotkaniu wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

To już jedenaste posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego dla projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Celem posiedzenia jest przedstawienie aktualnego stanu realizacji projektu oraz prezentacja wyników konsultacji społecznych.

 

Ten dokument i ta strategia będzie służyła Rzeszowskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. To może być pewien dobry model, pewna praktyka, która mogłaby być wykorzystana przez inne obszary funkcjonalne w naszym regionie, jak chociażby czwórmiasto, które mogłoby podobne rozwiązania wprowadzić u siebie. To nie tylko kwestia dokumentu, który jest ważny, ale też integracja baz danych przestrzennych oraz praca wszystkich, którzy w naszych samorządach się tym zajmują, to także udział w konsultacjach społecznych, pokazujący dobre systemowe podejście – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Projekt jest prowadzony przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rezultatem prac nad nim jest opracowanie projektu dokumentu „Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF oraz wdrożenie narzędzia pomocniczego w planowaniu przestrzennym w obszarze ROF”.

 

Projekt, który został wykonany, którego liderem jest województwo podkarpackie jest pilotażowy i pionierski. W wyniku przyjęcia tej strategii, zostanie wdrożony tak, abyśmy w przyszłości mogli dzielić się tymi dobrymi praktykami z innymi miastami w naszymwojewództwie, które będą tworzyły aglomerację. Zawiera onuspójnienie działań prezydenta Rzeszowa, innych wójtów ale też samorządu województwa, aby ta duża rzeszowska aglomeracja była przyjaznym miejscem dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać funkcje metropolitarne, które są ważne dla całego województwa podkarpackiego – powiedziała wicemarszałek Ewa Draus.Jednym z kluczowych elementów do osiągnięcia celu, jaki został postawiony dla realizacji projektu było opracowanie przy współpracy i doradztwie Banku Światowego Strategii Przestrzennej ROF, jako dokumentu o charakterze strategicznym, kreującego politykę planowania przestrzennego.

 

W spotkaniu, oprócz samorządowców z obszaru ROF, uczestniczył także Grzegorz Wolszczak, specjalista Banku Światowego do spraw rozwoju miejskiego:

 

My wierzymy w to, że ta strategia zwiększy konkurencyjność ROF-u, jako całej aglomeracji. Wierzymy, że dobrze zaplanowana przestrzeń spowoduje, że stworzycie lepszą jakość życia, że usługi będą bliżej mieszkańców, że będą mniejsze korki i lepszy dostęp do obszarów zielonych. To z kolei przyciągnie ludzi, którzy będą chcieli tu mieszkać, a będą toludzie, kreatywni, którym się chce, którzy mają wysokie wykształcenie, a tak łatwiej przyciągnąć inwestycje. Wierzymy, że dobre planowanie przestrzenne tworzy ład przestrzenny, który ściąga ludzi, ludzie z kolei przyciągają inwestycje, a to napędza wzrost gospodarczy. To jest ważne dla wszystkich gmin w całym ROF-ie, a to jest podstawa całego myślenia o projektach metropolitarnych – powiedział.

 

Strategia Przestrzenna ROF przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwojowych gmin tworzących miejski obszar funkcjonalny, racjonalnego zagospodarowania przestrzenią przez wskazanie określonych funkcji dla poszczególnych terenów. Jej celem jest znacząca poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie przejrzystości i ładu w planowaniu przestrzennym.

 

W ramach projektu zrealizowano szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników Partnerów, powołano i wdrożono do pracy Zespół Ekspercki, zakupiono niezbędny sprzęt, przygotowano i skonsultowano projekt Strategii Przestrzennej ROF. Obecnie trwają prace nad realizacją platformy internetowej wspomagającej procesy planowania przestrzennego przez Gminy ROF, podręcznikiem dobrych praktyk oraz nad dokumentami planistycznymiopracowanymi przez samorządy. 

 

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 9 mln złotych, z czego dofinansowanie z UE wynosi ponad 8,6 mln złotych, a reszta została pokryta ze środków budżetu państwa.

 

Projekt stanowi kontynuację Inicjatywy Catchingup Regions 2 z 2018 roku, w której brali udział: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie. W wyniku przeprowadzonych analizwskazano, że jednym z głównych problemów na drodze rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego są utrudnienia związane z planowaniem przestrzennym, co jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla naszego województwaAby zmienić sytuację w tej dziedzinie, a przynajmniejograniczyć to negatywne zjawisko przystąpiono dorealizacji projektu, który ma innowacyjny i pilotażowy charakter

 

Galeria zdjęć: