Otwarcie strefy DworzyskoW Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko zakończył się drugi etap uzbrojenia dodatkowych terenów, które czekają na inwestorów. Dziś, tj. 18 września, miało miejsce oficjalne oddanie tej inwestycji. Ponad 80-cio hektarowy Park Naukowo-Technologiczny w centrum Rzeszowa otrzymał imię śp. Grażyny Gęsickiej.

 

 

 

150824 kładka

IMG 9125240 zgłoszeń z całej Polski, 57 ocenionych pozytywnie, a w tym 4 z Podkarpacia – tak w skrócie wygląda ranking konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. „Modelowa rewitalizacja miast”.

DSC06940Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Aż 2 lata specjalny zespół sprawdzał klaster lotniczy na Podkarpaciu. Szukał rozwiązań, które mogą pomóc w rozwoju przemysłu lotniczego w regionie. Dziś wyniki tych badań poznała m.in. wicemarszałek Maria Kurowska, przewodniczący sejmiku i wojewódzcy radni.

Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Buczaka i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Marty Matczyńskiej odbyły się w urzędzie marszałkowskim konsultacje dotyczące projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw Małopolskiego i Śląskiego oraz Urzędu Żilińskiego Kraju Samorządowego oraz Urzędu Preszowskiego Kraju Samorządowego ze Słowacji.

Mieszkańcy Majdanu Sieniawskiego wzbogacili się o nowy, funkcjonalny budynek. To remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, w której działać będzie również świetlica. Uroczyste otwarcie odbyło się 26 lipca, a rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa. Na zaproszenie Wójta Gminy Adamówka i prezesa OSP w Majdanie Sieniawskim, w uroczystościach uczestniczył członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar oraz radna województwa Anna Schmidt-Rodziewicz.