Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Prezentacja informacji dotyczącej Programu Strategicznego „Błękitny San” na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

|
KT

W dniu 27 stycznia 2014 r., na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawił informację o Programie Strategicznym „Błękitny San”.

Program Strategiczny „Błękitny San” (PSBS)

|
KT

Program Strategiczny Błękitny San (PSBS), podobnie jak drugi przygotowany przez władze regionalne i lokalne Program Strategiczny Rozwoju Bieszczad (PSRB) służy realizacji założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020, uszczegóławiając jej zapisy w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San.