Otwórz/zamknij mapę strony

W dniu 4 kwietnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 290/5800/17 w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz Prognozą oddziaływania na środowisko, w celu przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania oraz przekazania do konsultacji społecznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy m.in. przygotowywanie planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w tym w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, który jest podstawowym narzędziem do prowadzenia regionalnej polityki przestrzennej.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu została sporządzona, zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

Przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest niezbędne dla zrealizowania wymaganej prawem procedury opiniowania i uzgadniania oraz konsultacji społecznych (termin przekazania do opiniowania i konsultacji zostanie przekazany w osobnej informacji).

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego