Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

|
Wiesław Bek

W dniu 18 września 2018r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 3937 została opublikowana Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LlX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

Informacja na temat rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

|
Wiesław Bek

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 401/8414/18 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny na środowisko.

Sposób rozpatrzenia uwag dostępny jest na stronie internetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pod adresem: http://www.pbpp.pl/pzpwp-projekt-zmiany-pIanu/procedura-opiniowania-uzgadnianiania-i-konsultacji-spolecznych-rozpatrzenie-uwag-i-wnioskow.html

Opinia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ws. PZPWP

|
Wiesław Bek

W dniach od 19 maja do 30 czerwca 2017 r. trwała procedura opiniowania i uzgadniania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) (PZPWP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach której w dniu 13.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.