Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie grupowe

 


Autor teksu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

W Jasionce, w siedzibie RARR zostało podpisane porozumienie, którego celem jest stworzenie wyjątkowego inkubatora wspierającego ukraińskich przedsiębiorców. Porozumienie podpisało kilkanaście podmiotów z terenu Podkarpacia – samorządów, uczelni, instytucji okołobiznesowych – w tym Agencja Rozwoju Przemysłu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski. Pomysł powołania do życia otwartego inkubatora wyszedł od marszałka województwa Władysława Ortyla, jako forma wsparcia dla ukraińskich firm, których działalność została utrudniona lub przerwana z powodu toczącej się wojny. W spotkaniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Porozumienie podpisali przedstawiciele: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, HUGETECH, Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, spółki Inventur, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz miast: Rzeszowa, Przemyśla, Jasła, i Lubaczowa. 

 

Podkarpackie samorządy, instytucje okołobiznesowe oraz uczelnie, które podpisały porozumienie, zgodnie z jego założeniami, będą razem współpracować, wykorzystując swoją infrastrukturę biznesową na rzecz wzmocnienia oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy oraz integracji gospodarki Polski i Ukrainy.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców z Ukrainy będzie polegać przede wszystkim na zapewnieniu im dostępu do infrastruktury, np. przestrzeni do pracy, wsparcia w postaci pomocy ekspertów oraz do infrastruktury specjalistycznej, np. laboratoriów. Będzie to również doradztwo w zakresie możliwej pomocy publicznej, wsparcie w kontaktach z administracją – lokalną i centralną. Warunki korzystania zostaną ustalone odrębnie pomiędzy właścicielem danej infrastruktury a przedsiębiorcą z Ukrainy. 

 

Koordynatorem działań została zgodnie z porozumieniem Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która będzie pośredniczyć pomiędzy ukraińskimi przedsiębiorcami a instytucjami i samorządami, które są uczestnikami porozumienia. RARR, po zidentyfikowaniu potrzeb ukraińskich przedsiębiorców, będzie je przedstawiała partnerom porozumienia, a ci będą informować o możliwych formach wsparcia z ich strony.

 

 

Podczas wydarzenia marszałek Władysław Ortyl mówił o tym, że cieszy go to spotkanie. Dodał, że inkubatory były zawsze wielką wartością i wnosiły wiele pozytywnych aspektów do rozwoju przedsiębiorczości. Podkreślił, że pomysł z utworzeniem rozproszonego inkubatora nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Idea rozproszonego inkubatora pozwoliła nam spotkać się z inkubatorami, które są na Podkarpaciu, a jest ich kilkanaście. Są inkubatory akademickie, są inkubatory różnych firm, działają w mniejszym czy większym zakresie, ale działają, mają tę ideę wypisaną na swoich sztandarach i w swoich założeniach, więc warto żeby one wszystkie zostały zapromowane – mówił podczas spotkania marszałek Ortyl.

 

Mówiąc o planach i działaniach, jakie będzie podejmował rozproszony inkubator, marszałek podkreślał rolę RARR, jako koordynatora:

 

Intencja jest taka, że RARR pełniłby rolę takiego inkubatora, miejsca spotkań i wymiany wszystkich potrzeb i propozycji, które strona ukraińska będzie nam zgłaszała. Nie wykluczamy też, że firmy ukraińskie będą bezpośrednio trafiały do sygnatariuszy tego porozumienia, ale będziemy chcieli, żeby ten wspólny mianownik w postaci doradztwa, wsparcia, miał miejsce w sposób skoordynowany – dodał marszałek.

 

Marszałek zaznaczył również, że idea rozproszonego inkubatora jest ważna i cenna i wierzy, że będzie powielana w innych regionach. 

 

Małgorzata Jarosińska – Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mówiła, że od czasu wybuchu wojny polski rząd podejmuje wiele działań wspierających Ukraińców. Mówiła też o problemach, z jakimi mierzą się ukraińscy przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy już prowadzą firmy, jak i ci którzy chcą je założyć.

 

To właśnie tu na Podkarpaciu, w ramach rozproszonego inkubatora, będą mogły takie wsparcie uzyskać. To jest naprawdę godne pochwały i powielania dalej, aby można było te działania jeszcze bardziej rozpropagowywać – mówiła wiceminister.

 

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreślała, że projekty gospodarcze będą wspierane przez środki unijne. Dodała, że na Podkarpaciu Fundusze Unijne są dobrze wykorzystywane:

 

Tu na Podkarpaciu doskonale są te działania realizowane na rzecz przedsiębiorców. Te środki są bardzo dobrze inwestowane. Podkarpacie jest takim liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie tych innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorców i wspieranie  tych przedsiębiorców różnymi źródłami finansowymi – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Mariusz Bednarz, prezes RARR S.A., przedstawił założenia funkcjonowania rozproszonego inkubatora dla MŚP z Ukrainy, jako inicjatywy zrzeszającej profesjonalny zespół podmiotów inkubacyjnych, posiadających zaplecze infrastruktury biznesowej oraz doświadczenie doradcze i inwestycyjne. Podkreślił, że zawiązanie inkubatora nie było łatwe, ale przebiegało sprawnie, a jego uczestnicy chętnie włączyli się w tę inicjatywę, choć funkcjonują w oparciu o inne zasady.

 

Największym dobrem, które się teraz wydarzyło, jest to, że te instytucje zebrały się razem i to jest wielka wartość dodana – mówił prezes Mariusz Bednarz.

 

Prezes RARR dodał, że porozumienie jest otwarte i mogą do niego dołączyć inne podmioty. 

 

Chcemy zbierać potrzeby przedsiębiorców ukraińskich i dzielić się tymi potrzebami ze wszystkimi sygnatariuszami tego porozumienia. Być może trzeba będzie wyjść z tymi potrzebami poza nasz region – dodał Mariusz Bednarz.

 

Mariusz Tywoniuk - przedstawiciel Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej pogratulował marszałkowi tej ważnej i potrzebnej inicjatywy. Mówił, że Podkarpacie jest naturalnym miejscem z racji bliskości Ukrainy, gdzie ukraiński biznes może się przenieść. 

 

Duża część z tych firm, kiedy sytuacja w Ukrainie się uspokoi, zostanie u nas, a nawet jeżeli nie zostanie, to zgłębiwszy specyfikę polską, nawet jeżeli nie zostanie całościowo to pozostanie częściowo, czy w kontekście kontaktów gospodarczych czy częściowego przeniesienia produkcji – mówił Mariusz Tywoniuk.

 

Robert Homicki, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa, jako przedstawiciel Otwartego Inkubatora, powiedział:

 

Inicjatywa jak najbardziej słuszna, dobra, my jako miasto nie mieliśmy wątpliwości, żeby do tego porozumienia przystąpić. Mamy wiedzę, narzędzia, umiejętności, żeby w tę inicjatywę wejść. Cieszymy się z zaproszenia, na tyle na ile możemy będziemy pomagać.

 

Po podpisaniu porozumienia, podczas drugiej części, został reaktywowany Klaster Systemów Bezzałogowych. Głos w tej sprawie zabrali: Aneta Łobodzińska koordynator Klastra Systemów Bezzałogowych, Prezes Centrum Naukowo - Technologicznego Systemów Bezzałogowych oraz Grzegorz Łobodziński założyciel Klastra Systemów Bezzałogowych.

 

Aneta Łobodzińska mówiła, że ten sektor gospodarki bardzo się rozwinął w ostatnim czasie. Drony weszły w nowe obszary naszego życia, a ich budowa musi łączyć specjalistów z bardzo wielu innowacyjnych dziedzin.

 

Chcielibyśmy tym klastrem stworzyć coś większego. Chcielibyśmy, żeby Podkarpacie nie kojarzyło się tylko z tym dużym lotnictwem, ale właśnie, żeby jakiś inwestor, który będzie chciał stworzyć projekt dronowy, pomyślał, że Podkarpacie jest najlepszym miejscem do takich projektów – powiedziała Aneta Łobodzińska.

 

Grzegorz Łobodziński mówił, że technologia na rynku dronów bardzo się zmieniła, są one wykorzystywane w coraz większym stopniu, w różnych sferach naszego życia – w rolnictwie, logistyce czy leśnictwie. Mówił także o kosmicznych aspektach tej branży:

 

Z dronów do kosmosu jest bardzo blisko, gdyż w kosmosie jest przede wszystkim automatyzacja. Drony to właśnie automatyzacja i tutaj prócz tego, że będziemy chcieli tworzyć technologie dronowe, to będziemy chcieli sięgać wyżej, do kosmosu. Pracujemy nad nową inicjatywą, gdzie chcielibyśmy przy pomocy klastra i jego członków, zacząć rozwijać jeszcze szerszą inicjatywę poszerzoną o technologie kosmiczne – powiedział Grzegorz Łobodziński.

 

Są wszelkie przesłanki, aby stworzyć na Podkarpaciu taką dolinę dronową – mówił marszałek Ortyl w kontekście reaktywacji klastra, dodając, że w nowej unijnej perspektywie finansowej będą dużo większe możliwości finansowania takich inicjatyw klastrowych.

 

Podczas spotkania głos zabrała także Agnieszka Czuchra, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP, która mówiła o wsparciu dla inkubatorów przedsiębiorczości w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz FEP  2021 – 2027. A także Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, który przekazał informacje o Regionalnej Strategii Innowacji.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Spotkanie ws. rozproszonego inkubatora dla MŚP z Ukrainy