190729 pftPo raz ósmy obradowało Podkarpackie Forum Terytorialne. Otworzyła je wicemarszałek Ewa Draus. Głównym tematem była prezentacja założeń do Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

W forum wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedstawicieli partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych, badawczych oraz rozwojowych.

Kształtowanie koncepcji rozwoju regionu, analiza przebiegu i rezultatów wdrażania strategii rozwoju – to główne tematy VIII Podkarpackiego Forum Terytorialnego.

- Dzisiejsze spotkanie jest po to, by przedstawić państwu główne założenia do Strategii Województwa Podkarpackiego na najbliższe dziesięć lat. Strategia jako podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej, odegra w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych – powiedziała wicemarszałek E. Draus

Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT) powołane zostało uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2013 r. Zgodnie z zapisami uchwały PFT jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego. Pełni funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne oraz stanowi płaszczyznę do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, wymiany informacji i doświadczeń między interesariuszami polityki regionalnej z terenu województwa.

 

Tekst.

Krzysztof Witek

Kancelaria Zarządu

Foto.

Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP