IMG 4031Monitorowanie i ewaluacja polityki spójności na szczeblu regionalnym – współpraca z partnerami zewnętrznymi – to temat konferencji, której organizatorem był Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Departament Rozwoju Regionalnego UMWP. Debata odbyła się w urzędzie marszałkowskim.

Konferencja była miejscem wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli służb statystyki publicznej, zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego w zakresie współpracy partnerskiej w regionie (w kontekście tworzenia spójnego systemu informacyjnego).

Spotkanie otworzyła Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która mówiła m.in. o znaczeniu współpracy dla władz samorządowych:

Samorząd województwa podkarpackiego od lat prowadzi aktywną współpracę z partnerami zewnętrznymi. Współpraca ta, długofalowa i efektywna, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zarówno regionu jak i kraju, dlatego też inicjujemy i tworzymy warunki do takiej współpracy. Wyrazem tego jest m.in. dzisiejsza konferencja, której jesteśmy współorganizatorem.

Wśród zaproszonych gości byli: Dominika Rogalińska - Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS, Renata Bielak - Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań zbiorczych GUS, Marek Demus - Naczelnik Wydziału Statystyczno-Dewizowego Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR - Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przedstawiciele Ośrodków Badań Regionalnych ze wszystkich województw w kraju.

[gallery}/2018/05/debata{/gallery}