Otwórz/zamknij mapę strony

Chcemy jak najwięcej środków unijnych wprowadzić do gospodarki. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to „nakręca”  nasz rozwój. Nie chcemy, aby wyrażało się to tylko w zakontraktowaniu środków, ale także, aby konkretne pieniądze zasiliły gospodarkę regionu. To przekłada się na rozwój gospodarki, a tym samym podnoszenie jakości życia mieszkańców Podkarpacia – mówił w czasie spotkania z mediami marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek Ortyl zaprezentował dziennikarzom regionalnych mediów obecny stan wdrażania Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. RPO WP na lata 2014-2020 to kwota 2 mld 112 mln euro. Znacząca część tych środków już została rozdysponowana. Prezentując szczegółowe analizy, wykresy, zestawienia – także te przygotowane przez np. Gazetę Prawną marszałek wraz z dyrektorami podległych instytucji i departamentów zajmujących się wdrażaniem środków unijnych pokazał w jakim momencie realizacji programu jest Podkarpacie.     

- Do tej pory wprowadziliśmy do systemu i zostało zawarte w podpisanych umowach czyli zakontraktowane ponad 4,5 mld złotych. Jest to wartość wkładu środków europejskich, a wiemy, że ten poziom dofinansowania projektów wynosi średnio około 80 procent, wiec tę kwotę należałoby zwiększyć i na pewno przekracza ona już 5 mld złotych – mówił podczas konferencji marszałek Ortyl - Ten czas wdrażania do tej pory był bardzo intensywny. W 2018 roku chcielibyśmy zakontraktować kolejny 1 miliard złotych.  Podkarpacie naprawdę będzie wielkim placem budowy a ten rok będzie dla Podkarpacia czasem inwestycji w instytucjach samorządowych, w szpitalach, na uczelniach oraz oczywiście inwestycji w przedsiębiorstwach. To są wielkie strumienie  środków, które realnie uruchamiają gospodarkę.

Obok Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w konferencji udział wzięli  Tomasz Czop dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – dyrektor departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP, Wojciech Magnowski – dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, Ryszard Jur  - dyrektor departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego  UMWP oraz  Rozalia Mazur – rzecznik Funduszy Europejskich na Podkarpaciu.

 - Możemy się pochwalić świetnym wynikiem w ramach PO Inteligentny Rozwój, gdzie wartość przyznanego wsparcia dla firm plasuje nas na 2 miejscu w Polsce tuż po Mazowieckim a w przeliczeniu na mieszkańca regionu daje nam pierwsze miejsce w Polsce – podkreślał marszałek Ortyl.

Do końca 2017 roku w ramach RPO WP ogłoszonych zostało 131 naborów wniosków na kwotę ogółem ponad  6,845 mld złotych. W  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się 74 nabory na kwotę ogółem: 5 402 732 212 PLN (UE: 5 379 946 149 PLN). W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się 57 naborów, na kwotę ogółem: 1 443 227 903 PLN (UE: 1 342 381 929 PLN).

 - Na koniec 2017 roku finiszowaliśmy ze środkami unijnymi bardzo dobrze. Znaleźliśmy się na 4 miejscu, czyli w pierwszej piątce regionów, na 16 istniejących, pod względem wskaźnika kontraktacji założonego przez Ministerstwo Rozwoju. To nas bardzo cieszy – mówił marszałek Władysław Ortyl.   

Do końca 2018 r. planowane jest ogłoszenie kolejnych 38 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 098 000 000 PLN.

W ramach EFRR będą to nabory : 

-  Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 4 nabory na 215 mln PLN.

-  Oś priorytetowa III. Czysta energia – 4 nabory na 99 mln PLN.

-  Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – 4 nabory 110 mln PLN.

-  Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna – 1 nabór na 17 mln PLN.

- Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna – 1 nabór na 162 mln PLN.

Z kolei w ramach EFS w 2018 roku planowane są nabory :

- Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy – 8 naborów 264 mln PLN.

- Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna – 12 naborów 146 mln PLN.

- Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie – 4 nabory 85 mln PLN.

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił także nowo powołanego  Rzecznika Funduszy Europejskich, którego zadaniem jest pomoc beneficjentom oraz wspieranie ich we wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich, a także pomoc w kwestiach spornych, przyjmowanie sugestii, płynących od osób korzystających lub chcących skorzystać ze środków unijnych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, dotyczącymi etapu wdrażania RPO WP, o czym podczas konferencji obok marszałka Władysława Ortyla mówili dyrektorzy poszczególnych jednostek, odpowiedzialnych ze konkretne aspekty RPO WP.  

 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
fot. Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
 Biuro prasowe UMWP 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego