180119 droga

Kierowcy mogą już jeździć oddaną dzisiaj, tj. 19 stycznia, obwodnicą Sokołowa Małopolskiego. Nowa drogowa inwestycja maprzede wszystkim odciążyć centrum miasta i skomunikować drogę wojewódzką nr 875 z drogą ekspresową S-19. Jest to pierwsza oddana inwestycja drogowa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Nową drogę wykonała firma Skanska S.A. Prace trwały od sierpnia 2016 roku do grudnia ubiegłego roku. W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczyli licznie parlamentarzyści, samorządowcy, radni województwa, przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy firmy SKANSKA. Obecny był także europoseł Stanisław Ożóg oraz Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 Marszałek Władysław Ortyl dziękując samorządowcom i parlamentarzystom za to, że udało się stworzyć montaż finansowy, który doprowadził do realizacji tej inwestycji, powiedział:

- Cieszę się z otwarcia tej drogi, gdyż jest ważna nie tylko z punktu rozwoju gospodarczego  Sokołowa Małopolskiego, czy powiatu rzeszowskiego, ale dla całego Podkarpacia. To pierwsza zakończona inwestycja drogowa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkrótce oddawać będziemy następne   – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

- Wokół dobrej sprawy można się zjednoczyć i zrobić coś dobrego – to z kolei słowa  europosła Stanisława Ożoga, który gratulował obwodnicy tym, którzy się do niej przyczynili.

- Nowoczesna infrastruktura drogowa ma wpływ nie tylko na gospodarkę, ale także na jakość życia mieszkańców. Droga obwodowa Sokołowa przyczyni się do tego, że ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miejscowości – mówił wiceminister Adam Hamryszczak, gratulując wszystkim, którzy wspierali tę inwestycję.

Poseł Wojciech Buczak, który rozpoczynał to przedsięwzięcie jako wicemarszałek województwa podkarpackiego mówił, że oddawana droga to pomnik mądrości i odwagi konkretnych ludzi w samorządach:

- To jest mądrość wielu samorządowców, mieszkańców tej ziemi. Dzięki tej drodze Sokołów będzie się rozwijał – mówił poseł Buczak.

Obwodnica Sokołowa Małopolskiego ma blisko 3,2 km. Jest to droga jednojezdniowa (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) klasy G i powstała w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk. Wyposażona jest w obustronne pobocza i rowy odwadniające. W ramach zadania powstały m.in. rondo na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 875, trzy skrzyżowania (na przecięciu obwodnicy z ul. Akacjową, ul. Polną i drogą powiatową nr 1366R), zjazdy indywidualne, chodniki i ścieżki rowerowe.

Całkowita wartość zadania to ponad 19 mln złotych,  z czego 12,7 mln to pieniądze pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetów: państwa, powiatu rzeszowskiego i gminy Sokołów Małopolski. Jest to pierwsza zakończona inwestycja z blisko 30 realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

tekst/fot.
Monika Konopka
wideo:
Sebastian Kieszkowski/Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP