Cieszymy się bardzo, że kolejny rok wdrażania Funduszy Europejskich mija. Mamy w tym zakresie w naszej ocenie pewne sukcesy, ale ciągły monitoring Ministerstwa Rozwoju zwłaszcza w zakresie kontraktowania czy też wydatkowania środków unijnych zmusza nas do ciągłej i bardzo intensywnej pracy, a w tym systemie Państwo jako beneficjenci odgrywacie bardzo ważną rolę – mówił podczas konferencji podsumowującej stan wdrażania RO WP  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Konferencja odbyła się 8 grudnia i zgromadziła sporo słuchaczy, w tym: samorządowców, przedstawicieli firm, instytucji i stowarzyszeń.

Dane za 2017 rok

Celem konferencji było podsumowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 w całym 2017 roku. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi danymi na temat już przeprowadzonych naborów, a także funduszy unijnych, które wpłynęły na konta beneficjentów -  Myślę, że dobre jest to, że się spotykamy i mówimy na jakim jesteśmy etapie. Usłyszymy dziś od przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju jak plasujemy się pod tym kątem w skali kraju. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy w 2018 r. zatrzymać rezerwę wykonania, która wynosi 6%, a wiec jest niebagatelną kwotą w skali całego RPO WP. Zadanie nie będzie proste, ale myślę, że Państwo jako beneficjenci wydatnie się do tego przyczynicie – podkreślał Marszałek Ortyl.

Adam Harmyszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który tego dnia reprezentował resort stojący na straży Funduszy Europejskich w Polsce, porównał poziom wdrażania środków europejskich w naszym regionie w stosunku do innych województw.

Patrząc na wyniki wdrażania, zwłaszcza jeśli chodzi o kontraktację to województwo podkarpackie jest na dobrym poziomie. Zwłaszcza w kontekście całego programu Polska Wschodnia, ten region wyróżnia się znakomitymi wynikami, więc nie ma problemów w zakresie kontraktacji – powiedział podczas spotkania.

Oprócz tych danych, Minister Hamryszczak zaprezentował Program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” i planowane nabory, zarówno w dziedzinie gospodarczej i turystycznej.  

EFRR oraz EFS

Podczas konferencji sporo czasu poświecono na omówienie osi, z której czerpią mikro, mali i średni przedsiębiorcy. To oś, za którą odpowiada Departament Wspierania Przedsiębiorczości, na którego czele stoi Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Częścią wystąpienia Pani Dyrektor była prezentacja zasad pobierania  pożyczek na rozwój przedsiębiorstw, które oferowane są od jakiegoś czasu na bardzo preferencyjnych warunkach przez: Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz Lubelską Agencję Rozwoju.

Tego dnia dużo czasu poświecono również na podsumowanie efektów wdrażania funduszy płynących z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc tego wspierającego projekty „w rozwój człowieka”. Swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzielił się główny specjalista w tej dziedzinie w UMWP – Andrzej Burnat. Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/prezentacje/1697-prezentacje-z-konferencji-pn-fundusze-europejskie-na-podkarpaciu-aspekty-wdrazania-rpo-wp-2014-2020

Konferencja odbyła się w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce i była wydarzeniem towarzyszącym EKOGALI. Corocznych targów żywności ekologicznej.

Fotorelacja z konferencji dostępna jest na stronie:

https://plus.google.com/u/0/b/114934294287314346332/114934294287314346332

 

Sylwia Tęcza
Oddział komunikacji i promocji RPO
Departament Zarządzania RPO WP