171201 krListopadowe posiedzenie Europejskiego Komitetu Regionów w głównej mierze dotyczyło kwestii Brexitu oraz zwiększaniu konkurencyjności regionów państw wspólnoty. W zebraniu brał udział marszałek Władysław Ortyl.

Poza Brexitem i konkurencyjnością, deputowani poruszali sprawy wspólnej polityki monetarnej, inwestycji w nowoczesne technologie, także w ujęciu rozwoju sektora publicznego. Rozmawiano również na temat “unijnego obywatelstwa”. 

Polem najgorętszej dyskusji była jednak kwestia polityki monetarnej. Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komitetu Regionów przekonywał:
 
Historia unii ekonomicznej i monetarnej nie może być historią skromności. Musi stać się  czynnikiem pobudzenia konwergencji, musi redukować różnice w strefie Euro - przekonywał.
 
Miejsce po drugiej stronie barykady zajął Rob Jonkman, stojący na czele grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wezwał do wzmocnienia pozycji obywateli wspólnoty oraz do fiskalnej decentralizacji, ostrzegając, że kolejne podatki wzmogą eurosceptycyzm.
 Nie szukajmy nowych podatków, nie budujmy  nowych struktur. Naszą rolą powinno być upraszczanie i decentralizacja - mówił Rob Jonkman.
 
Podczas plenum nie zabrakło dyskusji nad rozwojem obszarów wiejskich m.in. poprzez implementację “inteligentnych wsi”. Część spotkania została poświęcona konieczności wprowadzania strategii w ujęciu makro-regionalnym i regionalnym.
 
Powstanie regionalnych strategii jest szansą dla biedniejszych regionów Unii, przekonywał Władysław Ortyl. Marszałek zasiada w Komitecie Regionów z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
 
Strategie regionalne mogą pomóc stymulować zrównoważony rozwój i powinny być tworzone. Nasza grupa popiera powstanie tak niezwykle potrzebnych dokumentów - przekonywał w Brukseli Władysław Ortyl.
 
Treść przedstawionych i przyjętych opinii jest dostępna na stronie KR:
http://cor.europa.eu/pl/news/Pages/november-corplenary.aspx
 
Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP
fot. © European Union / Patrick Mascart