P035782001002 830717 kopia corCorina Cretu spotkała się dziś z delegacją polskich samorządowców. Rozmawiano o wdrażaniu unijnych funduszy na poziomie regionów. W spotkaniu wziął udział marszałek Władysław Ortyl.

Corina Cretu jest komisarzem ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. Rozmowa dotyczyła unijnej debaty nt. polityki spójności, a także o osiągnięciach polskich województw w zakresie wdrażania środków oraz zgłaszanie postulatów i sugestii jak można usprawnić tę kluczową dla UE politykę na bazie doświadczeń z realizacji poszczególnych RPO.

– Była to bardzo dobra i potrzebna rozmowa o funduszach. Bardzo pozytywnie wybrzmiał temat wprowadzanej przez nas i przez województwo świętokrzyskie inicjatywy „Catching-up Regions” – podsumował marszałek Władysław Ortyl.

Oprócz niego w spotkaniu uczestniczyli m.in marszałkowie Adam Jarubas, Sławomir Sosnowski, Olgierd Geblewicz, Mieczysław Struk i Piotr Całbecki. Zorganizowano je przy okazji kolejnego posiedzenia Komitetu Regionów. 

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP
fot. Jennifer Jacquemart, © European Union