catch ikon  Poniżej przedstawiamy dokumenty w postaci rekomendacji, powstałe wskutek realizacji projektu „Lagging Regions - Inicjatywy na rzecz regionów słabiej rozwiniętych”. Inicjatywa ta była wdrażana przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej we współpracy z Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju w dwóch województwach południowo-wschodniej Polski – podkarpackim i świętokrzyskim.

Do pobrania są następujące dokumenty:

  1. Tworzenie Regionalnego Centrum Transferu Technologii: Podkarpackie Centrum Innowacji;
  2. Rozwój kształcenia w miejscu pracy jako instrument doskonalenia szkolnictwa zawodowego;
  3. Pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach nieuprzywilejowanych;
  4. Rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim;
  5. Tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji;
  6. Kluczowe aspekty rozwoju regionalnego;
  7. Raport podsumowujący inicjatywę.