171011 brukslea2Podkarpacia Inicjatywa Catching-up regions” i jej efekty na Podkarpaciu były dziś przedmiotem kolejnej debaty w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (dawniej Open Days). W dyskusji wziął udział marszałek Władysław Ortyl.

 Dyskusję prowadził Wolfgang Munch, zastępca kierownika wydz. ds. Polski, Dyrekcji Regionalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO w Komisji Europejskiej, który niedawno gościł na sesji sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oprócz niego debatowali Paul Kriss i Erich Unterwurzacher, którzy pracowali przy programie, a także Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, które również udział w programie oraz Piotr Zygadło z ministerstwa rozwoju.

- Dziękuję za włączenie nas w tę inicjatywę i wspólną pracę. Mówiłem o tym podczas Komitetu Regionów, bo takie aktywności są bardzo dobrze przyjmowane i warto je kontynuować w kolejnej perspektywie. W wyniku inicjatywy Catching-up wypracowaliśmy koncepcję utworzenia Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji – mówił marszałek Władysław Ortyl.

- Powstanie Podkarpackiego Centrum Innowacji to najważniejszy efekt i rezultat inicjatywy Catching-up Regions dla województwa podkarpackiego. Zgodnie z opracowaną koncepcją kluczową rolę pełnić będą trzy główne uczelnie, ponieważ posiadają największy potencjał naukowo-badawczy i dysponują dużym zapleczem badawczo-rozwojowym. Należy jednak pamiętać, że Podkarpackie Centrum Innowacji swoisty ekosystem wsparcia badań, rozwoju i innowacji, w którym funkcjonować mogą wszystkie podkarpackie uczelnie i naukowcy. Wierzę, że dzięki PCI, zwiększy się liczba wdrożeń wyników badań w przemyśle, a dzięki temu zwiększą się również przychody z tego tytułu po stronie uczelni, co w długiej perspektywie z pewnością przełoży się na pozycję finansową uczelni – dodał marszałek.

- To centrum nie będzie zarządzane przez urzędników. Chcemy to powierzyć biznesowi, ludziom którzy mieli już podobne doświadczenia i wyłonić ich w transparentny sposób. Inicjatywa ta była dla nas żywą akademią rozwoju – podsumował Władysław Ortyl.

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie Poland Catching–up Regions” została oficjalnie zapoczątkowana w kwietniu 2016 roku. Jest realizowana w ścisłej współpracy z Bankiem Światowym. Podczas współpracy Bank Światowy zapewniał praktyczną pomoc techniczną oraz uczestniczył w koordynowaniu działań, które zostały wybrane przez województwo w porozumieniu z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju oraz Bankiem Światowym. Przed panelem na kolejnej sesji plenarnej obradował Komitet Regionów a wcześniej odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Karpackiej przy Komitecie Regionów. Jej przewodniczącym jest marszałek Władysław Ortyl. Gościem specjalnym był dziś Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Ołeksander Hanuszczyn, który pozytywnie odniósł się do starań o powołanie nowej Makroregionalnej Strategii Karpackiej na wzór podobnych Dunajskiej czy Alpejskiej. Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca strategii. Członkowie komisji rozpoczęli też pracę nad deklaracją grupy na rzecz utworzenia makroregionalnej Strategii Karpackiej. Wyjściowy tekst zaproponował marszałek Władysław Ortyl. Ostateczny kształt deklaracji będzie przyjęty na początku przyszłego roku.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego