171009 debataJak będzie wyglądała kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej czyli co dalej z polityką spójności. Takie pytania padały dziś z ust polskich polityków w Brukseli. Przed kolejną sesją Komitetu Regionów dyskutowano o przyszłości unijnych funduszy.
Temu tematowi było poświęcone spotkanie z udziałem Przewodniczącego Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu (COTER) Petra Osvalda, sprawozdawcy KR ds. polityki spójności Michaela Schneidera (EPP) oraz ministra Jerzego Kwiecińskiego, który przedstawił stanowisko w tej sprawie, natomiast województwa reprezentował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgied Geblewicz. 

Cieszę, że nasze stanowiska są w zdecydowanej większości spójne. Polska w tej kwestii mówi jednym głosem – podkreślał Jerzy Kwieciński. Wiceminister dodał,  że dla Polski korzystniejszy jest siedmioletni budżet unijny, gdyż pozwala na realizację ambitnych projektów, szczególnie infrastrukturalnych - mówił. 

Z kolei istotny aspekt podczas poniedziałkowych dyskusji, poruszyła unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu. Jej zdaniem rządy prawa i przestrzeganie europejskich wartości są ważne, ale obywatele nie powinni być karani za zachowanie rządu, wyrażając tym samym sprzeciw wobec łączenia praworządności z dostępem do środków unijnych.

Natomiast Polska Agencja Prasowa zorganizowała specjalną debatę poświęconą tej tematyce. "Czy regiony i miasta przeforsują swoją wizję Unii Europejskiej?" to pytanie wyjściowe do dyskusji w której wziął udział marszałek Władyslaw Ortyl oraz podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Paweł Chorąży, europoseł Jan Olbrycht, a wcześniej samorządowiec, m.in. marszałek śląski, a także marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. 
Podczas dzisiejszych spotkań marszałek Władysław Ortyl podkreślał jak istotne jest kontynuowanie polityki spójności czyli kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

- Bardzo dobre efekty przyniósł program Polska Wschodnia. Dodatkowe wsparcie dla słabiej rozwiniętych polskich regionów było bardzo dobrze wykorzystane. Jesteśmy za tym aby ten program był kontynuowany. Programy transgraniczne również odegrały świetną rolę zarówno Polska-Słowacja czy Polska-Białoruś-Ukraina otworzyły nowe możliwości współpracy więc warto zastanowić się nad zwiększeniem środków na te mechanizmy – postulował Władysław Ortyl. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego stwierdził także, że polityka spójności przynosi korzyści zarówno biedniejszym, jak i bogatszym regionom. Przełożyła się na przyspieszenie zmian społecznych i gospodarczych w mniej rozwiniętych regionach Europy. Polityka spójności powinna nadal skupiać się na słabiej rozwiniętych regionach. Istotne jest uznanie potrzeby reformy i jej podkreślanie, zważywszy, że pomimo przeznaczania jednej trzeciej budżetu UE na osiągnięcie spójności, nadal występują dysproporcje między regionami i można zaobserwować przypadki niewłaściwego wykorzystania funduszy. Polityka spójności powinna być skuteczniejsza, uproszczona i wystarczająco elastyczna, by wychodzić naprzeciw potrzebom rozwojowym państw, regionów i gmin. Niezbędna jest zreformowana i przejrzysta polityka spójności lepiej dostosowana do potrzeb lokalnych wspólnot.


Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP