171009 brukselaEuropejski Tydzień Regionów i Miast to coroczny cykl spotkań w Brukseli, podczas których przedstawiciele regionalnych  administracji, a także eksperci oraz naukowcy dzielą się dobrymi praktykami i wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego. Bierze w nich udział delegacja samorządu województwa na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem.

Sesja inauguracyjna odbyła się w ramach 125. sesji Komitetu Regionów. Sala plenarna Parlamentu Europejskiego była wypełniona po brzegi. Temat inauguracyjnej debaty brzmiał „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. W dyskusji uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, który podobnie jak przedmówcy podkreślał, że Wspólnota Europejska powinna bardziej wsłuchiwać się w głos jej mieszkańców. 


- Do bardzo pozytywnej wymiany poglądów doszło na początku roku w Rzeszowie. Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy wzięli udział w spotkaniu z ówczesnym szefem Komitetu Regionów  Markku Markkullą. Była to znakomita okazja do przekazania swoich spostrzeżeń. Miejsce spotkania też było wymowne, gdyż pokazało w praktyce pozytywne efekty polityki spójności. Rozmawialiśmy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena wybudowane w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Obok znajduje się autostrada, lotnisko, park naukowo-technologiczny to wszystko funkcjonuje bardzo dobrze dzięki funduszom europejskim – mówił marszałek. 


Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Komitet Regionów UE (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Jest to uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE, a zarazem największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Organizatorzy spodziewają się 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej. Program to ok. 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów, dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku organizatorzy dostosowują program do konkretnego kontekstu programu UE.

Po raz pierwszy impreza odbyła się w 2003 r. Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w „OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast” i stała się kluczowym corocznym wydarzeniem, w którym uczestniczy Komisja Europejska i wiele innych zainteresowanych stron. 

W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”. Chodziło o uniknięcie niejasności 
w kontekście „Dnia Otwartego” („Open Day”), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy.

Jutro kolejny dzień obrad Komitetu Regionów. W programie przewidziano m.in. wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.
(1)

 

(2)

 


Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP 
fot. KobusArt (1)

fot. Tomasz Leyko (2)