170720 hamryszczakMinisterstwo Rozwouj poinformowało o rozpoczęciu nabóru potrzeb inwestycyjnych w pilotażowym projekcie w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, prowadzony przez Polski Funduszu Rozwoju. Nabór, prowadzony przez strategicznego partnera Ministerstwa Rozwoju, skierowany jest do miast średnich objętych "Pakietem dla miast średnich". Potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Zasady naboru

Do pilotażu, samorządy mogą zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych w ramach naboru. Polski Funduszu Rozwoju spośród zgłoszonych formularzy, na podstawie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, wybierze do 60 potrzeb inwestycyjnych. Z wybranymi samorządami zorganizowane zostaną spotkania przedinwestycyjne przedstawicieli miasta z ekspertami z PFR.

"Często samorządy, w szczególności samorządy mniejszych miast, dysponujące mniejszym budżetem i możliwościami korzystania z instrumentów dłużnych, stają przed istotnym problemem jak sfinansować w efektywny sposób inwestycje publiczne. Dzięki pilotażowi spotkań przedinwestycyjnych, średnie miasta otrzymają kompleksowe wsparcie najwyższej klasy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
"Ważne jest, by samorządy otrzymały pomoc w poszukiwaniu optymalnych źródeł finansowania takich inwestycji, które będą odpowiednie do kondycji finansowej samorządu, przedmiotu i zakresu inwestycji, a także jej opłacalności- dodał.

Cel pilotażu

Celem spotkań przedinwestycyjnych jest przeanalizowanie potrzeb rozwojowych miast średnich pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej, w jakiej rozważane przedsięwzięcie może być realizowane. W przypadku identyfikacji przedsięwzięć klasyfikujących się do finansowania z udziałem środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, dysponującego kwotą ok. 400 mln zł, możliwe jest ich wsparcie z Funduszu.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do pilotażu

 

źródło: www.mr.gov.pl