Debata nad projektem budżetu województwa podkarpackiego na 2015 rok, wybór członków i przewodniczących 10 sejmikowych komisji, stanowisko Sejmiku na temat Via Carpathia, wręczenie i przyznanie honorowych odznak „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – były najważniejszymi tematami II sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji.

Sesja rozpoczęła się od ślubowania nowych radnych – Ewy Draus oraz Doroty Chilik. Zastąpiły one w sejmiku Lucjusza Nadbereżnego, który został prezydentem Stalowej Woli  i Tadeusza Pióro, który objął fotel burmistrza Sanoka.

Później przyszedł czas na uroczyste wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Władysławowi Pogodzie - wybitnemu twórcy muzyki ludowej, śpiewakowi i skrzypkowi, który folklor lasowiacki rozsławił w Polsce i poza jej granicami.   

Na II w obecnej kadencji sesji radni województwa dokonali wyboru przewodniczących i członków 10 sejmikowych komisji. Nadzór nad poszczególnymi komisjami objęli: Mieczysław Miazga, Jerzy Cypryś, Ewa Draus, Dorota Chilik, Stefan Bieszczad, Stanisław Bajda, Wojciech Zając, Anna Schmidt, Jacek Magdoń oraz Bogdan Romaniuk.  

Najważniejszym elementem sesji była debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015. Założenia projektu budżetu  przedstawił marszałek Władysław Ortyl. Dochody województwa – zgodnie z projektem - mają w 2015 roku wynieść 1 152 637 014 złotych. Wydatki województwa wynieść mają 1 285 834 204 złotych. Z tego na inwestycje zostanie przeznaczonych w 2015 roku ponad 760 mln złotych.

Na inwestycje w transport i łączność pójdzie ponad 320 mln złotych, nieco ponad 57 mln zostanie przeznaczonych na rozwój oświaty, a kolejne ponad 30 mln na inwestycje  z zakresu ochrony zdrowia.

Bardzo się cieszymy z tego, że będziemy mogli uruchomić inwestycje drogowe, w tym obwodnice Brzozowa i będziemy mogli sfinansować ją z RPO WP z tej perspektywy finansowej.  Chcemy kolejne przetargi związane z budową obwodnic Strzyżowa, Czudca, Kolbuszowej, Sokołowa także w tym roku uruchomić. To ważna spraw, ale musimy  mieć domknięte negocjacje dotyczące PO Rozwój Polski Wschodniej i RPO WP. Ciszymy się bardzo, ze możemy dbać o inwestycje drogowe, ale dbamy także o inwestycje społeczne. Mam tu na myśli inwestycje w szpitalach, w onkohematologię dziecięcą. To są ważne kierunki inwestowania w infrastrukturę społeczną. Wiemy jak trudna i ważna jest ochrona zdrowia nie tylko wymiarze dla dorosłych, ale także dla dzieci - mówi marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek nie ukrywa jednak także bolączek przyszłorocznego budżetu. Wynikają one ze zmniejszenia o 59 mln złotych, w stosunku do roku 2014, subwencji ogólnej z budżetu państwa dla województwa podkarpackiego, czyli tak zwanego janosikowego.  

Naszym problemem i zmartwieniem jest brak tych 60 prawie mln złotych, które musimy znaleźć poprzez oszczędności. Poprzez brak wzrostu płac urzędników i pracowników instytucji podległych sejmikowi województwa. Myślę, że sobie jakoś poradzimy. Także musimy dbać o nasz potencjał inwestycyjny, żebyśmy mogli w dalszym ciągu go mieć. Stąd tez deficyt jest w wysokości 130 mln. Planujemy zaciągniecie kredytu na 100 mln. Ale jeżeli okaże się, że dochody nam wzrosną, to zadłużenie będzie zmniejszone - mówi marszałek Ortyl.

W czasie kilkugodzinnej debaty marszałek przekonywał radnych, że projekt budżetu na 2015 r. jest dokumentem, który będzie realizował Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego, że zakłada on kontynuację i zakończenie rozpoczętych inwestycji oraz przygotowuje region do nowej perspektywy finansowej UE 2014 - 2020.

W czasie sesji radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi odznaki honorowej „Zasłużony dla województwa podkarpackiego”.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
fot. Daniel Kozik
video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP