Sala widowiskowa Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim zupełnie zmieni swoje oblicze. Stanie się tak dzięki wsparciu finansowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dziś stosowną uchwałę podpisali burmistrz Baranowa Marek Mazur i marszałek Włądysław Ortyl.

Projekt będzie realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg w gminach Baranów Sandomierski i Gorzyce. Celem jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej wspomnianych gmin. Całość opiewa na kwotę 4,89 mln zł, z czego dofinansowanie to 3,9 mln zł kosztów kwalifikowanych. Liderem projektu jest gmina Baranów Sandomieerski. Tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury zyska nowowczesny wystrój i wyposażenie Sali widowiskowej. Ale to nie wszystko. Projekt przewiduje też przebudowę Domu Kultury we Wrzawach w tym izolację i ocieplenie fundamentów oraz przebudowę instalacji elektrycznej i CO), zakup wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzaycach oraz Domu Kultury we  Wrzawach a także prace remontowe w zabytkowym kościele w Ślęzakach.

Cieszę się, że jest to projekt realizowany w ramach nowego mechanizmu jakim jest Miejski Obszar Funkcjonalny. Te działania bardzo dobrze współgrają. Gmina Baranów bardzo dobrze współpracuje z Urzędem Marszałkowskim i umiejętnie korzysta ze środków pomocowych – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

O innych inwestycjach oraz o dalszych planach rozwoju gminy mówił również burmistrz Marek Mazur, a także zastępca wójta Gorzyc Lucyna Matyka.

tekst/fot
Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP