Otwórz/zamknij mapę strony

170608 carJak zaplanować nowoczesny transport w polskich miastach – to główna tematyka konferencji „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast”, która ma miejsce  w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Na liczne pytania związane z nowoczesnym transportem miejskim próbują odpowiedzieć eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu oraz reprezentanci samorządów i organizacji pozarządowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju. Samorząd województwa reprezentuje marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl na konferencji zwrócił uwagę, że jakość życia, która jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, jest także związana z transportem. Transport powinien najlepiej służyć obywatelowi, ale powinien być także bezpieczny, bez hałasu i zanieczyszczeń. Marszałek jednocześnie podkreślił na potrzebę dyskusji w tej kwestii:

- Konferencja ta pokazuje szanse albo wręcz konieczności, przed jakimi stoją dziś polskie miasta. Kto te szanse odczyta i wpisze się w tę formułę, która jest wyzwaniem przyszłości, ten wygra szanse dla danej społeczności - w mieście i województwie – powiedział marszałek.

Wśród uczestników konferencji był obecny wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, który powiedział:

- Dobrze przygotowane, kompleksowe projekty z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej dają szansę na jakościową zmianę, poprawę stanu środowiska naturalnego i podniesienie komfortu życia w polskich miastach – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Połączenie rozbudowy systemów transportowych miast z wymogami klimatycznymi i środowiskowymi stanowi niemałe wyzwanie. Liczymy jednak, że dzięki promocji dobrych praktyk, także tych, z naszego kraju, zainspirujemy beneficjentów do stawiania sobie ambitnych celów i ich realizacji z pomocą Funduszy Europejskich – dodał.

W strefie wystawienniczej zaprezentowano nowoczesne rozwiązania z obszaru mobilności miejskiej m.in. elektryczny autobus, mobilne systemy płatności i zakupu biletów. Można także sprawdzić jak działa car-sharing, scooter-sharing oraz skorzystać z miejskiej wypożyczalni rowerów.

Konferencja będzie trwała przez dwa dni (8-9 czerwca). Drugiego dnia zostanie podpisana umowa założycielska Konsorcjum „Polski E-BUS”, która ma stworzyć projekt innowacyjnego elektrycznego autobusu. W sumie odbędzie się 6 paneli tematycznych, zaproszenie na konferencję przyjęło ponad 30 prelegentów. 

W zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej wprowadził prof. Wojciech Suchorzewski - z Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej, Instytutu Dróg i Mostów z Politechniki Warszawskiej. Główny cel spotkania to promocja dobrych praktyk w zakresie wspierania zrównoważonej mobilności miejskiej, ale i stworzenie okazji do debaty przedstawicieli głównych środowisk planujących i użytkujących przestrzeń miejską. 

Zrównoważona mobilność miejska rozumiana jest jako łączenie, uzupełnianie się i usprawnianie przemieszczania się: pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem i trolejbusem, pociągiem podmiejskim i dalekobieżnym, po mieście i jego bezpośrednim otoczeniu. Tak rozumiana mobilność daje szansę na ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego, przyczynia się  do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska oraz zużycia paliw kopalnych. Transport publiczny to ważny czynnik miastotwórczy, mający bardzo duży wpływ na jego społeczno-gospodarczą atrakcyjność.

W perspektywie 2014-2020 wsparcie transportu miejskiego wykorzystuje ten znacznie szerszy kontekst – to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, tabor, ITS, lecz również w poprawę jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców. Takie podejście wynika z celów polityk UE: („zrównoważony rozwój”) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i („przeciwdziałanie zmianom klimatu”) ograniczania emisji gazów cieplarnianych, której jednym z głównych źródeł jest transport. 

W perspektywie finansowej 2014-2020, w programach krajowych i regionalnych, Polska przeznaczy na zrównoważoną mobilność ponad 4,3 mld EUR.

 

Alokacja (CT 4e)
[mld EUR]

Wskaźniki - wartość docelowa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2,299 (FS)

  • Liczba zakupionych jednostek taboru - blisko 1500 szt.
  • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej/ linii tramwajowych i metra - ponad 500 km
  • Liczba zainstalowanych ITS - ok. 30 szt.
  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych/P&R – ponad 200 szt.
  • Długość ścieżek rowerowych - blisko 950 km

Program Operacyjny Polska Wschodnia

0,440 (EFRR)

Regionalne Programy Operacyjne

1,561 (EFRR)

SUMA

4,3 

 

Tekst: D. Kozik

Foto: M. Mielniczuk

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego