170421 p2l2

Województwo Podkarpackie wraz z Politechniką Rzeszowską są polskimi partnerami europejskiego projektu pn. Żywe laboratorium polityki publicznej (P2L2). W tę międzynarodową inicjatywę, realizowaną w ramach programu Interreg Europa, zaangażowani są partnerzy z sześciu krajów: Niemiec, Danii, Włoch, Polski, Francji oraz Litwy.

170421 na strone logo

W ramach projektu przedstawiciele regionów, we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz przedsiębiorstwami, prowadzą wymianę doświadczeń w zakresie zaawansowanych materiałów i technologii procesu produkcyjnego przede wszystkim  w sektorze lotniczym i kosmicznym. Realizowany projekt daje możliwość obserwowania pracy zaawansowanych laboratoriów, takich jak np.: centra aeronautyki Airbus i ich ośrodków produkcyjnych oraz technologicznych, centrów badawczych, ośrodków rozwojowych przemysłu obronnego, a także powiązanych z nimi laboratoriów badawczych.

Problematyka  realizowanego projektu jest spójna z proinnowacyjną polityką naszego regionu oraz pozwala na dalszą stymulację rozwoju już posiadanego potencjału. Podkarpackie jest niekwestionowanym liderem wśród polskich regionów w zakresie ilości przedsiębiorstw branży lotniczej oraz wytwarzania produktów wykorzystywanych w budowie pojazdów żeglugi powietrznej.

Uczestnictwo regionu w projekcie P2L2 naturalnie wpisuje się w realizację przyjętej  25 maja 2015 roku przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), w której  określono obszary priorytetowe dla regionu (inteligentne specjalizacje). Strategia RIS3 jako jedną ze specjalizacji wiodących wskazuje Lotnictwo i kosmonautykę.

Przedstawiciele partnerów projektowych gościli w województwie podkarpackim podczas zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 22-24 listopada 2016 r. wizyty studyjnej połączonej z Komitetem Sterującym. Odwiedzili wtedy: zakłady Pratt&Whitney Rzeszów S.A., PZL Mielec Sikorsky Aircraft Company, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, a także Politechnikę Rzeszowską.

Realizacja projektu trwa do 2020 r. Więcej informacji o jego celach i wdrażaniu można uzyskać za pośrednictwem Internetu pod adresem:  http://www.interregeurope.eu/p2l2/