W dniu 18 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 296/5908/17 rozstrzygnął II edycję Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z pkt XIII podpunkt 13.1 Regulaminu II edycji Konkursu dotacji Gminy, którym została przyznana dotacja na realizację projektu, otrzymają pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla podpisania umowy.

Zamieszenie dokumentów:

1 LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMUJĄ DOTACJĘ NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMU REWITALIZACJI

2.LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE NIE SPEŁNIŁY WYMAGAŃ MERYTORYCZNYCH LUB KTÓRYCH WNIOSKODAWCY ZREZYGNOWALI Z DOTACJI