Spotkania z samorządowcami, otwarcie nowej fabryki oraz promocja innowacyjnych rozwiązań to główne punkty wizyty na Podkarpaciu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W Przemyślu w konferencji oraz w spotkaniu z samorządowcami wziął udział również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Gościom towarzyszyli marszałek województwa Władysław Ortyl oraz wojewoda Ewa Leniart.

Pierwszym punktem napiętego planu dnia był Przemyśl. Najpierw odbyło się krótkie spotkanie marszałka Marka Kuchcińskiego oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami. Kolejnym, konferencja w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Jej przedmiotem była prezentacja Pakietu Działań dla Średnich Miast oraz dyskusje panelowe na temat roli średnich miast w koncepcji zrównoważonego rozwoju”, a także nowoczesne instrumenty finansowania inwestycji w średnich miastach. W spotkaniu uczestniczyli także wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.
 

Pakiet Działań dla Średnich Miast to około 2,5 mld. zł wsparcia skierowanego do ośrodków miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. Obecnie jest to 255 miast z czego szczególnego wsparcia wymagają 122 ośrodki. Na Podkarpaciu to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Celem wprowadzenia pakietu jest zrównoważony rozwój kraju, wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów, co podkreślał minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.  

- Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego - zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj, uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast i miasteczek oraz wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału – mówił minister Morawiecki do zgormadzonych w auli Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie krył zadowolenia z ogłoszenia nowego programu właśnie w Przemyślu.

- Przemyśl jest wśród tych kilku miast, które znacznie wyróżniły się w historii Polski. Łączy nie tylko krainy geograficzne, ale różne idee, inicjatywy i działania. Cieszę się, że to właśnie w tym grodzie rząd ogłasza tak istotny program jak Pakiet Działań dla Średnich Miast - powiedział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Harmonogram wprowadzania Pakietu przedstawił Adam Hamryszczak – wiceminister rozwoju.

- Pakiet Działań dla Średnich Miast składa się z trzech zasadniczych faz. Faza pierwsza zostaje uruchomiona już dziś i polega na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji, przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty- pracujemy nad tym, aby Pakiet rozszerzał się o kolejne inicjatywy – przekonywał minister Hamryszczak.

W trakcie konferencji marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent Przemyśla podpisali umowę na dofinansowanie transportu publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Jest to przykład bardzo dobrej praktyki i współpracy między kilkoma samorządami. Projekt swoim zasięgiem obejmuje zakup taboru niskoemisyjnego, poprawi organizację komunikacji, zakłada także modernizację dróg, parkingów, oświetlenia i ścieżek rowerowych. Można powiedzieć, że jest modelowym przykładem kompleksowego podejścia do realizacji tego typu przedsięwzięć, które wpisuje się w ogłoszony dziś Pakiet działań dla średnich miast – mówił w Przemyślu marszałek Władysław Ortyl.

Projekt miasta Przemyśl jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Przemyskim i Gminą Przemyśl o wartości dofinansowania 19 772 481,04 zł. Projekt będzie realizowany do 31 października 2018 r. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego, a efektem projektu będzie m.in. zwiększenie długości linii autobusowych istniejącego systemu komunikacji miejskiej funkcjonującego na terenie Przemyśla i okolicznych gmin.

Z Przemyśla wicepremier Mateusz Morawiecki udał się do Ropczyc. Tam odbyło się uroczyste otwarcie firmy Aero Gearbox International. Jest to spółka joint venture powołana wspólnie przez Rolls-Royce plc i Safran Transmission Systems, zajmująca się projektowaniem, opracowaniem, produkcją oraz obsługą dodatkowych układów przeniesienia napędu (ADT) dla wszystkich turbogazowych silników, które będą w przyszłości produkowane przez Rolls-Royce’a dla lotnictwa cywilnego. Siedziba firmy znajduje się we Francji. Swoje oddziały ma w Wielkiej Brytanii, Niemczech i od teraz Polsce, a konkretnie na Podkarpaciu w Ropczycach.

Ostatnim akcentem wizyty wicepremiera Mateusza Morawieckiego był udział w otwarciu Samsung Start-Up Inkubator, który jest zlokalizowany na miasteczku akademickim Politechniki Rzeszowskiej. 


Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP
fot. (1) i (2) Michał Mielniczuk, (3) Tomasz Leyko
wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP

(1)

(2)

(3)