15 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 41 wniosków gmin, z wnioskowanym dofinansowaniem na łączną kwotę 1 494 104,00 PLN, które w najbliższym czasie przejdą ocenę formalną, a następnie merytoryczną. Zgodnie z Uchwałą Nr 236/4737/16 ZWP w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego pula środków przeznaczonych na wsparcie gmin wynosi 1 397 432,47 PLN. W związku z oszczędnościami w projektach w ramach I edycji Konkursu dotacji oraz rezygnacją gmin z przyznanego dofinansowania kwota ta ulegnie zmianie.