161213 rpoPrzedstawiciele samorządów, świata nauki i biznesu spotkali się w urzędzie marszałkowskim, by wziąć udział w konferencji informującej o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W imieniu marszałka, przybyłych gości powitał wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk w swoim wystąpieniu nawiązał do zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach w naszym województwie. Mówił, że inwestycje w infrastrukturę, kulturę i naukę podnoszą jakość życia mieszkańców regionu:

- W latach 2007-2013 do województwa podkarpackiego wpłynęło 1 miliard 200 milionów euro. To pieniądze, które zostały przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę, naukę, rozwój przedsiębiorczości. To podniosło jakość życia i spowodowało, że żyjemy w innym świecie. Obecna perspektywa to 2 miliardy 100 milionów euro i te środki również zostaną ulokowane na Podkarpaciu – mówił Bogdan Romaniuk.

- Kiedy przyjeżdżają do nas delegacje z różnych krajów, to wszyscy są zdumieni tym, co tu widzą. Pytają o rozwój naszych miast i naszego województwa. […] To oczywiście efekt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i skutecznego pozyskiwania unijnych środków, co jest w dużej mierze przyczyną sukcesu Podkarpacia i Polski – dodał wicemarszałek.

Podsumowania efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dokonał Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO. W swoim wystąpieniu próbował odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się obecnie Podkarpackie:

- Ja bym porównał to do lokomotywy, którą mozolnie i z dużym impetem rozpędzaliśmy w 2015 roku, takim drgnieniem - ogłoszeniem pierwszych naborów wniosków, natomiast zdecydowane rozpędzenie tej lokomotywy wraz ze wszystkimi wagonami, które za nią podążają, to jest rok 2016 – mówił dyrektor Magnowski.

O wsparciu rozwoju i innowacji w województwie podkarpackim, uczestnicy konferencji mogli usłyszeć z kolei z ust Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Na tę okazję prezentację przygotowała także: Bożena Rusinek, zastępca dyrektora Delegatury UOKiK w Krakowie, która mówiła o praktykach ograniczających konkurencję i sposobach ich zwalczania, natomiast Karol Kacprzak – przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie swoją prezentację poświęcił nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Tekst/foto:
Daniel Kozik
Biur Prasowe UMWP