Uprzejmie informujemy, iż Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 listopada 2016 r. nr XXIX/531/16 przyjął aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Główną zmianą w ww. Strategii jest poszerzenie listy inteligentnych specjalizacji o sektor motoryzacyjny, o co postulowali między innymi przedsiębiorcy z tej branży oraz Podkarpacka Rada Innowacyjności w swojej uchwale nr 1/2015 z dnia 5 maja 2015 roku.

Poniżej w załączeniu znajduje się skan ww. uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.