W dniu 23.11.2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Konkursu dotacji – II edycja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowani udziałem w drugiej edycji Konkursu. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WP przedstawili warunki ubiegania się o dotację, omówili doświadczenia w zakresie przygotowania wniosków i programów rewitalizacji. Omówiono możliwości finansowania zadań rewitalizacyjnych w RPO WP 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkań.

1. „Przedmiot i cel konkursu”
2. „Omówienie najczęstszych braków merytorycznych we wnioskach o dotację”
3. „Możliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych, współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej, w perspektywie finansowanej 2014-2020”
4. „Procedury tworzenia programu rewitalizacji (GPR albo LPR)”
5. „Omówienie pytań dotyczących tworzenia programów rewitalizacji”