W dniu 11 października 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 222/4493/16 rozstrzygnął Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Zgodnie z pkt XIII pkkt 13.1 Regulaminu Konkursu Gminy, którym zostanie przyznana dotacja na realizację projektu otrzymają pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla podpisania umowy.