Otwórz/zamknij mapę strony

160914 konsultacjeSOR

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zostały zaprezentowane założenia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. To dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski. O jego najważniejszych założeniach mówił Adam Hamryszczak z Ministerstwa Rozwoju oraz Ryszard Zarudzki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecny na spotkaniu marszałek Władysław Ortyl mówił, że bardzo cieszy go fakt, że na Podkarpaciu odbywają się konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdyż jest to niezwykle ważny dokument, do realizacji którego trzeba się dobrze przygotować, dlatego powinien być omówiony przez jak największe grono osób i organizacji.

Od wielu lat żaden dokument nie był tak dobrze przygotowany, konsultowany w takiej skali. Samorząd Województwa Podkarpackiego odnajduje się znakomicie w tej strategii, widzimy, że Polska Wschodnia jest nadal pokazywana jako obszar interwencji, Dolina Lotnicza, widzimy również, że jest wiele innowacyjnych działań, które będą bezpośrednio realizowane na Podkarpaciu i cieszymy się z tego, że wracamy do modelu zrównoważonego rozwoju– mówił marszałek W. Ortyl.

Adam Hamryszczak przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju podkreślał  fakt, że zadaniem strategii jest przede wszystkim wsparcie dla średnich małych miast i miasteczek oraz obszarów zmarginalizowanych, które ucierpiały w skutek rozwoju metropolii.

Będziemy chcieli wspomagać te obszary poprzez różnego rodzaju instrumenty. Te instrumenty zaproponowaliśmy już na wstępie w strategii i to nas wyróżnia, jeśli chodzi o pozostałe rządy, które jeśli przygotowywały strategie, to nie wskazywały w nich projektów kluczowych, projektów flagowych czy programów rozwojowych, natomiast ta strategia ma ten element w sobie – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak.

Adam Hamryszczak dodał, że ministerstwu bardzo zależy na wsparciu przedsiębiorczości i pobudzeniu gospodarczym obszarów, które były do tej pory zmarginalizowane, abyśmy mogli jako kraj rozwijać się we właściwym tempie.

W konsultacjach wziął także udział Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o działaniach skierowanych do mieszkańców wsi, wskazując, że Strategia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest niezwykle ważnym dokumentem, który traktuje rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich priorytetowo i kompleksowo. Dodał jednak, że przy jego realizacji konieczna jest współpraca wszystkich środowisk.

Nie będzie sukcesu, jeżeli nie będzie współpracy poszczególnych struktur administracji rządowej i samorządowej od gminy poprzez powiat, przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. Ta strategia to także próba zaproszenia rolników, samorządowców do aktywnej współpracy – mówił Ryszard Zarudzki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecna na spotkaniu wojewoda Ewa Leniart, wskazywała na dwa szczególnie ważne jej zdaniem punkty, które zostały ujęte w strategii.

Na szczególną uwagę zasługują zawarte w strategii takie aspekty, jak rodzina oraz  wparcie i rozwój przedsiębiorczości. W strategii istotny jest fakt, że nie tylko oczekujemy inwestycji zagranicznych, ale liczymy także na rozwój przedsiębiorczości krajowej dzięki różnym ułatwieniom w prowadzeniu biznesu – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Ważnym elementem konsultacji była debata panelowa - wymiar terytorialny polityki rozwoju, podczas której mówiono m.in. o dotychczasowych efektach polityki regionalnej, roli i znaczeniu regionalnych i krajowych inteligentnych specjalizacji, a także aktywizacji obszarów zmarginalizowanych oraz średnich miast tracących funkcje.

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) opiera się  na zasadzie zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Ważnym założeniem programu jest to, że mają z niego skorzystać wszyscy obywatele, wszystkie grupy społeczne.

W programie zostało wyznaczonych pięć filarów rozwoju polskiej gospodarki: reidustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i regionalny. Realizacji tych celów będą towarzyszyć sprawne działania państwa związane z rozwojem kapitału społecznego i ludzkiego, rozbudową i modernizacją sieci transportowej, zwiększaniem źródeł i możliwości przesyłu energii, a także ochroną środowiska oraz zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Konsultacje społeczne SOR odbywają się w całym kraju. W październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji strategii przez rząd.

Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego