Otwórz/zamknij mapę strony

160531 nrr KopiaPrzedstawiciele resortów rozwoju oraz kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, zaprezentowali nowe instrumenty mające wspierać rozwój kultury i dziedzictwa narodowego. O nowych działaniach poinformowali podczas briefingu prasowego, w którym udział wziął m.in. marszałek Władysław Ortyl – członek NRR.

 

Nadanie większej wagi najbardziej wartościowym inwestycjom służącym rozwojowi kultury i wspieraniu dziedzictwa narodowego to efekt rozwiązań wypracowanych wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Wykorzystany zostanie do tego mechanizm wzmocnionego Kontraktu Terytorialnego. 

Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wymaga m.in. wsparcia kapitału społecznego. Szczególną rolę odgrywa tutaj kultura. Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz aktywne uczestnictwo w kulturze wzmacnia poczucie tożsamości narodowej oraz kształtuje postawy patriotyczne. Jednocześnie, stymulując kreatywność i innowacyjność, jest niezbędne dla tworzenia konkurencyjnej gospodarki. Kultura wpływa również na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną miast i regionów, co sprzyja rozwojowi lokalnych i regionalnych rynków pracy.

Szansą na dalszy rozwój kultury są fundusze europejskie. W latach 2014-2020 przeznaczono na ten cel prawie miliard euro w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. Finansowane będą inwestycje mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów wskazanych na Liście Dziedzictwa UNESCO oraz obiektów zabytkowych ważnych z punktu widzenia rozwoju kraju lub regionu, a także inne projekty przyczyniające się do rozwoju zasobów kultury. Poprawi się dzięki temu dostęp do kultury, wzmocnione zostaną jej funkcje edukacyjne oraz zwiększy się udział obywateli w kulturze.  

160531 nrr

Bezpośrednie powiązanie inwestycji w sektorze kultury z rozwojem gospodarczym wymaga koordynacji działań podejmowanych na szczeblu rządowym i samorządowym oraz przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też inwestowanie w sektorze kultury było tematem dyskusji na ostatnim posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Poszukiwano efektywnych instrumentów wspierających rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i w tym kontekście wypracowano propozycję szerszego otwarcia Kontraktu Terytorialnego na projekty w dziedzinie kultury. Celem planowanych do przeprowadzenia działań jest dokonanie przeglądu wszystkich Kontraktów Terytorialnych, tak aby zawarte w nich projekty miały realne odzwierciedlenie w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Kultura to pierwszy obszar, w którym Kontrakty Terytorialne zostaną otwarte na nowe projekty, którym zostaną przyznane realne preferencje. 

Lista i zakres projektów będą zgłaszane przez zarządy województw. W celu wzmocnienia polityki zrównoważonego rozwoju jedna trzecia ze zgłaszanych projektów powinna pochodzić z rekomendacji prezydentów miast. Kwota przeznaczona na konkursy w obszarze kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w których będą mogły wystartować te dodatkowe projekty, szacowana jest na ponad 1 mld zł środków UE.

Jednocześnie, resorty rozwoju oraz kultury i dziedzictwa narodowego określą maksymalną liczbę projektów dla poszczególnych województw, co umożliwi podejmowanie strategicznych i przemyślanych decyzji na poziomie regionalnym. W konsekwencji, wsparcie otrzymają przedsięwzięcia kluczowe dla regionów i dla Rządu RP. Zwiększy to efektywność inwestowania środków unijnych oraz umożliwi wykorzystanie Kontraktu Terytorialnego do realizacji celów postawionych w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

oprac. na podst. mat. Min. Rozwoju

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego