Otwórz/zamknij mapę strony

160415 LaggingRegions

Podkarpackie startuje z nowym, bardzo obiecującym, gospodarczym projektem. To „Lagging Regions”. Dokument w tej sprawie podpisał marszałek Władysław Ortyl, Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creƫu, wicemarszałek Maria Kurowska oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak.

Dziękuję pani Komisarz za tę inicjatywę, jest ona bardzo ważna dla naszego regionu. Przed nami na pewno dużo wyzwań, ale ten projekt jest wielka inwestycją w przyszłość i z pewnością przyniesie efekty rozwojowe dla województwa podkarpackiego – mówił podczas spotkania marszałek W. Ortyl.

Komisarz Corina Creƫu mówiła, że cieszy ją wizyta na Podkarpaciu i ma przekonanie, że ten projekt pozwoli naszemu regionowi wykorzystać potencjał, jakim dysponuje.

„Lagging Regions” to inicjatywa, którą podjęliśmy wspólnie w Komisji europejskiej, aby pomóc słabiej rozwiniętym regionom, takim jak województwo podkarpackie. Jestem dumna z powodu jej uruchomienia. Przed nami wiele wyzwań, ale wierzę w powodzenie tego projektu – mówiła Komisarz Corina Creƫu.

Unijna Komisarz chwaliła nasz region, za to jak wiele robimy, aby nasza gospodarka się rozwijała i zachęcała do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i biznesem.

Przykładamy dużą wagę do współpracy lokalnego samorządu ze środowiskiem akademickim i biznesem, do tworzenia wspólnych projektów. Ta inicjatywa ma między innymi właśnie temu służyć. Podkarpackie będzie dobrym przykładem – mówiła Komisarz Corina Creƫu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Hamryszczak zapewnił, ze ministerstwo deklaruje pełną współprace przy tym projekcie.

Wierzę, że to przedsięwzięcie doprowadzi do podniesienia poziomu rozwoju podkarpackich uczelni, biznesu, ale także pozwoli na wprowadzenie odpowiedniego modelu zastosowania instrumentów finansowych – mówił A. Hamryszczak.

Podpisy pod dokumentem złożyli: marszałek Władysław Ortyl, Komisarz Corina Creƫu, wicemarszałek Maria Kurowska, a także Adam Hamryszczak z Ministerstwa Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyła także m.in. wojewoda Ewa Leniart, Patric Amblard, dyr. Sekcji Polskiej DG REGIO Komisji europejskiej, europoseł Tomasz Poręba, przedstawiciele uczelni, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

„Lagging Regions” to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz samorządów województw dwóch wskazanych regionów Polski (województwa: Podkarpackie, Świętokrzyskie) realizowana przy udziale eksperckim Banku Światowego. W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone pilotażowe działania mające na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego tych regionów. Ich efekty będą mogły zostać wykorzystane przy planowaniu polityki spójności w następnym okresie programowania tj. w latach 2020 – 2027.

Zadaniem każdego z regionów było przeprowadzenie diagnozy i wskazanie obszarów, gdzie niezbędne jest podjęcie działań pobudzających rozwój gospodarczy. Na przełomie lutego i marca odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Banku Światowego, na którym przedyskutowano i wypracowano działania, mające szansę przynieść największe efekty.

W województwie podkarpackim zaplanowano trzy główne zadania:

- wzmocnienie komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej;

- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach najsłabiej rozwiniętych;

- produkty finansowe dla przedsiębiorstw;

Pierwsze zadanie dotyczy zwiększenia poziomu komercyjnego wykorzystania infrastruktury naukowej zlokalizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Politechnice Rzeszowskiej. W ramach tego zadania przy udziale obu uczelni będących partnerami UMWP oraz ekspertów Banku Światowego, zostanie zbadane zapotrzebowanie podkarpackich przedsiębiorstw na infrastrukturę i usługi badawczo-rozwojowe. Przeprowadzona też zostanie inwentaryzacja już obecnej infrastruktury oraz usług we wspomnianych ośrodkach naukowych. Dodatkowo przy współpracy z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Rozwoju podjęte zostaną działania związane z identyfikacją i usunięciem barier formalnych i prawnych związanych z komercyjną działalnością jednostek naukowych.

Efektem końcowym zrealizowanego zadania będzie utworzenie Centrów Transferu Technologii, które w najbardziej optymalny sposób wykorzystają dostępną infrastrukturę naukową w celu świadczenia usług badawczych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw, co przełoży się na zwiększenie aktywności badawczej podkarpackich przedsiębiorstw. Cel ten jest spójny z całą paletą działań realizowanych przez UMWP, które mają pobudzić aktywność badawczą przedsiębiorstw, a tym samym przyczynić się do budowy w województwie podkarpackim gospodarki opartej na wiedzy.

Drugim zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego w województwie podkarpackim. W ramach zadania przy współudziale partnera, którym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz ekspertów z Banku Światowego, zostaną zidentyfikowane bariery rozwojowe i zostanie przeprowadzony pilotaż dedykowanych usług prorozwojowych, które mają największy zakres oddziaływania na rozwój MŚP.

Trzecim zadaniem będzie wzmocnienie zastosowania instrumentów inżynierii finansowej w procesie wzrostu gospodarczego poprzez wykreowanie w strukturze UMWP funduszu pożyczkowego i poręczeniowego dla MŚP.

Pierwsze działania związane z realizacją inicjatywy „Lagging Regions” rozpoczną się w maju tego roku, a przewidywanym okresem zakończenia jest luty 2017 r.

 

Komisarz odwiedziła także Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce, gdzie zobaczyła, jak wykorzystujemy unijne fundusze do rozwoju bazy naukowo-badawczej.

 

 

Monika Konopka
fot. Daniel Kozik
wideo: Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego