Otwórz/zamknij mapę strony

FE PFE PW WieslawDo końca lutego 2016 roku podkarpackie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze mogą wziąć udział w formułowaniu propozycji, które staną się podstawą do stworzenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju listy Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, w ramach których będą ogłaszane konkursy finansowane ze środków poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze to zestawienie komplementarnych obszarów badawczych wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. RANB-y będą tworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień zebranych i przekazanych do NCBR przez urzędy marszałkowskie. Podstawowym celem tego instrumentu jest zapewnienie wysokich standardów wyboru projektów, przy równoczesnym zachowaniu wpływu regionów na zakres tematyczny przyszłych konkursów oraz wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia regionów w identyfikowaniu obszarów inteligentnych specjalizacji i kierunków badań. Na podstawie zagadnień zgłoszonych przez urzędy marszałkowskie NCBR przygotuje listę Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, w ramach których będą ogłaszane konkursy finansowane ze środków poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


W ramach tego poddziałania wsparciem objęte będą projekty realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorców a polegające
na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, z założeniem, że liderem projektu będzie jednostka naukowa.


W najbliższym czasie przekazane zostaną regionom do konsultacji kryteria wyboru projektów w poddziałaniu 4.1.2 PO IR. Zostaną one także przekazane zainteresowanym instytucjom naukowym w województwie z prośbą o wyrażenie opinii.


W związku z powyższym zapraszamy podkarpackie uczelnie wyższe do udziału w powyższej inicjatywie, tj. do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Zgodnie z zasadami zgłaszania zagadnień badawczych do RANB przez regiony, propozycje powinny zawierać opis zakresu tematycznego, wykaz zagadnień badawczych w ramach zakresu, a także powiązania pomiędzy zakresem tematycznym i proponowanymi zagadnieniami badawczymi a dokumentem określającym inteligentne specjalizacje . Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego zostały opisane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji.


Szczegółowy opis wyłaniania Regionalnych Agend Naukowo Badawczych oraz formularz zgłaszania obszarów badawczych zawarte są w załącznikach.


Wypełnioną fiszkę z propozycjami zagadnień badawczych prosimy przesłać do Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP do końca lutego 2016 roku
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem: „Dotyczy RANB”.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego