160112 studentyPerspektywy rozwoju województwa podkarpackiego - rola i znaczenie funduszy europejskich - to tytuł wykładu jaki wygłosił marszałek Władysław Ortyl do studentów wydziału zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Spotkanie odbyło się w auli im płk Łukasza Cieplińskiego w Urzędzie Marszałkowskim.

Zanim głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, spotkanie rozpoczął dr inż Mieczysław Janowski oraz prof. dr hab. Grzegorz Ostasz - dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - występujący w roli opiekunów kilkuset osobowej grupy studentów.

Marszałek rozpoczął swoje wystąpienie wskazując nadrzędny cel rozwoju województwa, którym jest tworzenie miejsc pracy w przemyśle, szczególnie w chwili gdy sektor usług prezentuje się dobrze na tle kraju. Osiągnąć go można dzięki określonym zabiegom - tu wspomniał m.in. o rozwoju dostępności komunikacyjnej, o inteligentnych specjalizacjach, działaniach w obszarze kultury oraz o zapleczu kongresowym, które na Podkarpaciu będzie pełniło Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce.

Marszałek wspomniał też o rozpoczętym w 2007 r. Regionalnym Programie Operacyjnym, będącym kamieniem milowym w drodze do dynamicznego rozwoju. Na Podkarpacie popłynęło wówczas niemal 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gros uwagi poświecił także nowej edycji programu. Mówiąc o jego rozmiarze – wskazał oczekiwaną kwotę niemal 10 mld złotych, które do 2020 roku zostaną wykorzystane na zrównoważony rozwój województwa, w którym prym będą wiodły infrastruktura i innowacyjna gospodarka.

Wśród dylematów rozwojowych marszałek wymienił m.in. problemy demograficzne, integracje polityczno-gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem roli Ukrainy oraz postępującą rolę znaczenia innowacji.

O Regionalnym Programie Operacyjnym w bardziej szczegółowym ujęciu mówili Tomasz Zieliński – zastępca dyr. dep. Zarządzania RPO oraz  Norbert Tomkiewicz – kierownik oddziału Planowania Perspektywy 2014-2020.

 

Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP