Zapraszamy do udziału w prowadzonej przez Komisję Europejską konsultacji publicznej „Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych”, prosimy o wypełnienie formularza on-line.
Kwestionariusze są dostępne w językach narodowych (należy wybrać język) do dnia 21 grudnia 2015 roku. Kwestionariusz w języku polskim.
 
Głównym celem tych konsultacji jest zebranie opinii i doświadczeń obywateli, najważniejszych zainteresowanych podmiotów oraz ekspertów, aby uzyskać szeroki ogląd wszystkich problemów transgranicznych i dowiedzieć się, jak wpływają one na sytuację ludzi i firm w regionach przygranicznych.
 
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w internecie. Posłużą też jako dane do badania, którego celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, które pozwolą UE i jej partnerom w złagodzeniu istniejących problemów.