Otwórz/zamknij mapę strony
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2015/09/obszary oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2015/09/obszary oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

DSC 1242W dniu 14 września 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja, na której Samorząd Województwa Podkarpackiego przedstawił do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego propozycje i wnioski dotyczące określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym oraz ich granice (zgodnie z art. 49d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

Konsultacje były konsekwencją przejętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 25 sierpnia 2015 r. uchwałą Nr 86/1977/15 opracowania pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”, przygotowanego przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Opracowanie będzie podstawą do wyznaczenia obszarów funkcjonalnych w projekcie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, który podkreślił potrzebę określenia granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, wynikającą ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 25 września 2014 r.

Spotkanie poprowadził Pan Jerzy Rodzeń – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, a temat zaprezentowała Pani Renata Drążek – Dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Przedmiotem spotkania było przybliżenie tematyki planowania przestrzennego w województwie, w tym obszarów funkcjonalnych. Zaprezentowano zakres, treść i ustalenia powyższego opracowania, w tym wskazano zdelimiowane obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym, o znaczeniu regionalnym wg typologii Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz o znaczeniu regionalnym. Obszary funkcjonalne w planowaniu przestrzennym wyznacza się w celu wykorzystania endogenicznych potencjałów terytoriów, promowania specjalizacji terytorialnej oraz minimalizacji sytuacji konfliktowych. Wprowadzenie różnych typów obszarów funkcjonalnych, przekraczających granice administracyjne gminy, jest równocześnie działaniem sprzyjającym równoważeniu poziomu zagospodarowania terenów.

Po zakończonej części prezentacyjnej rozpoczęła się dyskusja, na której przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego mogli wyrazić swoją opinię na temat opracowania.

Departament Rozwoju Regionalnego

{gallery}/2015/09/obszary{/gallery}

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego