Otwórz/zamknij mapę strony

Inwestycje przeciwpowodziowe wymagają dużych nakładów finansowych. Z ich poszukiwaniem związana była wizyta przedstawicieli Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na Podkarpaciu. W czwartek odwiedzili powiat tarnobrzeski i przyjrzeli się zadaniom planowanym do sfinansowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła.

Organizatorem spotkania był Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. W pierwszej fazie spotkania wspólnie z przedstawicielami Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Biur Koordynacji Projektu we Wrocławiu i w Krakowie, przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego i przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dokonano wizji w terenie. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z dwoma przygotowywanymi do realizacji przez PZMiUW w Rzeszowie zadaniami: „Wisła etap 2” posiadającego projekt budowlany (dla którego zapewniono już dofinansowanie ze środków BŚ), oraz „Wisła etap 1” – które posiada prawomocne pozwolenie na realizację inwestycji, lecz nie ma zabezpieczonego źródła finansowania.

Kolejną część spotkania stanowiła konferencja, która odbyła się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, RZGW w Krakowie, lokalnych samorządów województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego a także firm prowadzących działalność na terenie powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego.

Główny postulat skierowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na ręce Przedstawicieli BŚ, BRRE oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu, dotyczył konieczności zapewnienia dofinansowania dla zadania „Wisła etap I…”- polegającego na rozbudowie prawostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy z województwem świętokrzyskim. Ponadto Władysław Ortyl zaapelował o konieczność objęcia działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu również pięciu zadań w zlewni rzeki Wisłoki, których celem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Jasła, Dębicy, Sędziszowa Młp. oraz gminy Mielec.

Znajdujemy się w jednym z najbardziej zagrożonych powodzią miejsc w Polsce. Dzisiejsza wizytacja na wałach przeciwpowodziowych pokazała, jak może być groźna Wisła. Tu znajdują się tereny rolnicze i przemysłowe, nie brakuje też światowych firm. Mając na uwadze bezpieczeństwo lokalnej ludności i przedsiębiorstw cieszymy się, że będziemy mogli realizować zadanie „Wisła 2”. Patrząc na zakres inwestycji chcielibyśmy realizować również zadanie „Wisła 1”, bo nie chcielibyśmy, żeby wystąpiły luki w ochronie przeciwpowodziowej. Krytyczne miejsca zagrożone powodzią występują również wzdłuż rzeki Wisłoki, tam też znajdują się ważne ośrodki miejskie i przemysłowe. Dlatego zależy nam na tym, aby i tam skierować środki na ochronę przeciwpowodziową – mówił na spotkaniu marszałek Ortyl.

Marszałek podziękował lokalnym przedsiębiorstwom za zaufanie do samorządu i realizowanie w dalszym ciągu planów rozwojowych:

Inwestycje, których dokonują firmy są dowodem na to, że można tu prowadzić biznes, niestety są też przedsiębiorcy, którzy ze względu na swoje bezpieczeństwo zmieniają lokalizację – powiedział Ortyl.

Jak wynikało z przedstawionej przez dyrektora PZMiUW w Rzeszowie - Małgorzatę Wajdę prezentacji, Wisłoka wraz z jej dopływami, od szeregu lat stwarza największe ryzyko i generuje najpoważniejesze straty powodziowe w województwie podkarpackim.

Prof. Janusz Zaleski, dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły wielokrotnie podkreślał, że do ochrony przeciwpowodziowej na Podkarpaciu należy podchodzić kompleksowo:

Wisła jest królową polskich rzek, jej dorzecze jest ciekawe, ale i groźne, co udowadniane było nie raz. Projekt, który będzie realizowany przez polski rząd wspólnie z Bankiem Światowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy wyniesie 5 mld zł. Dlatego ważne jest, aby w jego ramach kompleksowo podejść do zadań „Wisła 2” i „Wisła 1”. To zadania do realizacji, których nie można podchodzić osobno. To dla nas wyzwanie i zobowiązanie. Naszym celem jest zretencjonowanie wody w widłach Wisły i Sanu, w okolicy Zawichostu, aby zabezpieczyć Warszawę przed powodzią – mówił prof. Zaleski.

Przedstawiciel Banku Światowego, Winston Yu powiedział na spotkaniu:

Widzieliśmy Państwa propozycje i projekty, będziemy je analizować. Przed przyjazdem tu, nie mieliśmy świadomości, jak wielkie obszary są zagrożone powodzią. Jesteśmy pod wrażeniem projektów przeciwpowodziowych, które zostały nam przedstawione, a które są przygotowane do realizacji.

T. Leyko, D. Kozik
Fot. Daniel Kozik

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego